Otpor turskih revolucionara fašistima i policiji u kvartu Ikiteli

Juče je u kvartu Ikiteli u Istanbulu održan koncert levičarske folk grupe Grupa Jorum (Grup Yorum) bliske Narodnom frontu. Nakon koncerta je došlo do policijske intervencije, a priliku su iskoristili i fašisti koji su iza policije krenuli da napadaju lokalno stanovništvo. Milicije DHKC-a koji je aktivan u ovom siromašnom kvartu su pružile otpor kako policiji tako i fašističkim bandama.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.