Vlada traži pomoć od Austrije i Francuske da zaustavi izbeglice

Foto: Tamas Soki/AP

Srpska vlada je apelovala na Austriju i Francusku za pomoć pri kontroli svoje južne i istočne granice, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.1

“Naš zadatak je da sprečimo ilegalne prelaske granice”, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović Tanjugu, kao da postoji drugi način da izbeglice prelaze granice balkanskih zemalja. “Za kontrolu granica potrebno nam je više tehničkih sredstava.”

Tokom letnjih meseci, izbeglice sa severa Afrike pokušavaju da se domognu evropskog tla morskim putem, ali će usled sve težih vremenskih uslova tokom zime, kopnena ruta preko Grčke ponovo zaživeti.

Evropske zemlje strahuju da će usled pogoršanih odnosa Ankare i Brisela, Turska napustiti sporazum sa EU, prema kojem se obavezuje da prisilno zaustavi dotok izbeglica u Evropu, a balkanske zemlje su, po nalogu EU, zatvorile granice i pojačale pogranične kontrole.

O preduzetim merama balkanskih zemalja protiv izbeglica možete pročitati ovde.2

 

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.dailystar.com.lb//News/World/2016/Sep-08/371150-serbia-appeals-for-border-aid-as-region-awaits-migrant-flows.ashx  

  2.  https://rnp-f.org/2016/02/26/balkanske-sluge-da-zastite-evropske-gazde-od-izbeglica/  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.