Odnos boljševika prema muslimanima u Sovjetskom savezu

Odnos boljševika prema muslimanima u Sovjetskom savezu
Muslimanski borci u redovima boljševika 1918. godine

Nakon nedavne vesti koja je iznenadila mnoge – da je nekoliko džamija u južnom Tadžikistanu prikupljalo donacije od muslimanskih vernika kako bi novac uložili u obnovu Lenjinovog spomenika – ispitali smo odnos boljševika prema muslimanskim narodima centralne Azije i razloge iza ovakvih poteza muslimanskih klerika. U sklopu ovog izučavanja, prezentujemo vam Staljinov govor na Kongresu naroda Dagestana, održanom 13. novembra 1920. godine, u Temir-Kan-Šuri.

Deklaracija sovjetske autonomije za Dagestan

Drugovi, do nedavno je sovjetska vlada Ruske socijalističke federativne republike bila zaokupljena ratom protiv spoljnih neprijatelja kako na jugu, tako i na zapadu protiv Poljske i Vrangela i nije imala ni vremena ni prilike da vam se posveti. Sada kada je Vrangelova vojska razbijena, a njeni bedni ostaci beže na Krim i kada je mir zaključen s Poljskom, sovjetska vlada je u poziciji da pokrene pitanje autonomije za dagestanski narod.

U Rusiji, u prošlosti, vlast je bila u rukama cara, zemljoposednika, vlasnika fabrika i mlinova. Rusija prošlosti bila je Rusija careva i dželata. Rusija je živela ugnjetavajući narode starog ruskog carstva. Ruska vlada živela je na energiji i snazi naroda koje je ugnjetavala, među njima i ruskom narodu. To je vreme kada su svi narodi proklinjali Rusiju. To vreme je sada stvar prošlosti. Mrtvo je i zakopano i nikada neće vaskrsti.

Iz pepela ove tiranske carske Rusije, pojavila se nova Rusija – Rusija radnika i seljaka. Počeo je novi život za narode Rusije. Došao je period emancipacije za ove ljude koji su trpeli jaram cara i plutokrata, zemljoposednika i vlasnika fabrika. Novi period koji je započeo Oktobarskom revolucijom, kada je vlast prešla u ruke radnika i seljaka i postala komunistička, nije obeležen samo oslobođenjem naroda Rusije. On je pokrenuo pitanje o oslobađanju svih naroda uopšte, uključujući i narode Istoka koji pate od ugnjetavanja zapadnih imperijalista.

Rusija je postala poluga oslobodilačkog pokreta, pokrećući ne samo narode naše zemlje već i celog sveta. Sovjetska Rusija je baklja koja osvetljava put do oslobođenja od jarma ugnjetača svim narodima sveta.

Sada kada je u stanju, zahvaljujući pobedi nad svojim neprijateljima, da se uhvati u koštac sa problemima unutrašnjeg razvoja, Vlada Rusije smatra da je neophodno da vam saopšti da Dagestan mora biti autonoman, da će uživati pravo unutrašnje samouprave, zadržavajući svoje bratske veze sa narodima Rusije. Dagestanom se mora upravljati u skladu sa njegovim specifičnostima, načinom života i običajima.

Rečeno nam je da je među dagestanskim narodima šerijat od velikog značaja. Takođe smo obavešteni da neprijatelji sovjetske vlasti šire glasine da smo zabranili šerijat. Vlada Ruske socijalističke federativne sovjetske republike me je ovlastila da ovde pobijem te glasine. Vlada Rusije daje svim narodima puno pravo da se upravljaju na osnovu svojih zakona i običaja. Sovjetska vlada smatra da šerijat, kao običajno pravo, ima puno ovlašćenje kao i ona drugih naroda koji naseljuje Rusiju.

Ako stanovnici Dagestana žele da sačuvaju svoje zakone i običaje, oni moraju biti sačuvani.

Istovremeno, smatram da je neophodno navesti da autonomija za Dagestan ne znači i ne podrazumeva njegovu secesiju od sovjetske Rusije. Autonomija ne znači nezavisnost. Veza između Rusije i Dagestana mora biti očuvana, jer samo tada Dagestan može sačuvati svoju slobodu. Svrha davanja autonomije Dagestanu je da se među lokalnim snagama izdvoje ljudi koji su pošteni i odani i koji vole svoj narod i da im se povere svi organi uprave u Dagestanu, ekonomski i administrativni. Samo tako, samo na ovaj način, može se uspostaviti kontakt između sovjetske vlasti u Dagestanu i naroda. Sovjetska vlada nema druge ciljeve nego da podigne Dagestan na viši kulturni nivo saradnjom sa lokalnim snagama.

Sovjetska vlada zna da je najgori neprijatelj naroda neznanje. Zbog toga je neophodno obezbediti da najveći broj škola i organa uprave funkcionišu na lokalnim jezicima. Sovjetska vlada se nada da će na taj način izvući narode Dagestana iz močvare neznanja u koju ih je uvukla stara Rusija. Sovjetska vlada smatra da je neophodno da se u Dagestanu uspostavi ista autonomija koju sada uživaju Turkestan i kirgiške i tatarske republike.

Sovjetska vlada preporučuje da vi, predstavnici naroda Dagestana, uputite vaš Revolucionarni odbor Dagestana da odabere predstavnike koje će poslati u Moskvu da tamo izrade, zajedno sa predstavnicima najvišeg sovjetskog organa, plan autonomije za Dagestan.

Nedavna dešavanja u južnom Dagestanu, gde izdajnik Gocinski pokušava da potisne slobodu Dagestana, delujući kao agent generala Vrangela, tog istog Vrangela koji se pod Denikinom borio protiv gorštačkih pobunjenika Severnog Kavkaza i uništio njihova sela – ova dešavanja su rečita. Moram da istaknem da je narod Dagestana, predstavljen njihovim crvenim partizanima, pokazao svoju lojalnost crvenoj zastavi u borbi protiv Gocinskog u odbrani svoje sovjetske vlasti. Ako uspete da proterate Gocinskog, neprijatelja radnog naroda Dagestana, opravdaćete poverenje koje vam najviša sovjetska vlast ukazala donošenjem autonomije.

Sovjetska vlada je prva vlada koja dobrovoljno donosi autonomiju Dagestanu. Nadamo se da će narodi Dagestana opravdati poverenje sovjetske vlade.

Živela unija naroda Dagestana sa narodima Rusije! Živela sovjetska autonomija Dagestana!

Zaključne napomene

Drugovi, imajući u vidu da je poslednji neprijatelj sovjetske vlasti uništen, politički značaj autonomije koju Sovjetska vlada donosi Dagestanu postaje očigledna.

Na jednu činjenicu treba obratiti pažnju. Dok carska vlada i svetske buržoaske vlade uopšte, obično daju koncesije ili reforme narodima samo onda kada su prisiljene da to urade silom okolnosti, sovjetska vlada, naprotiv, donosi autonomiju Dagestanu apsolutno dobrovoljno, baš sada kada je na vrhuncu svog uspeha. To znači da će autonomija Dagestana postati sigurna i neuništiva osnova života Dagestanske Republike. Jer sigurno je samo ono što je dobrovoljno.

U zaključku bih želeo da iskažem nadu da će kroz buduću borbu protiv naših zajedničkih neprijatelja dagestanski narod opravdati visoko poverenje koju mu je ukazala sovjetska vlada.

Živeo autonomni sovjetski Dagestan!

 

J. V. Staljin – Objavljeno u Sovetsky Daghestan, Br. 76, Novembar 17, 1920
Prevod: Nataša Davidović/Princip.info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.