Saopštenje povodom 188. godišnjice smrti Simona Bolivara Oslobodioca

Saopštenje povodom 188. godišnjice smrti Simona Bolivara Oslobodioca

Mreža za odbranu čovečanstva, ogranak u Srbiji, kao deo internacionalnog antiimperijalističkog pokreta, sa posebnim poštovanjem se odnosi prema delu i borbi Simona Bolivara Oslobodioca, tvorca slobodne i nezavisne Venecuele.

Danas, 188 godina od smrti Bolivara, budućnost Venecuele, Latinske Amerike, ali i ostalih, slobodom inspirisanih naroda širom sveta, zavisi od snage venecuelanskog naroda da odbrani Bolivarov legat, da odbrani pravo na sopstveni izbor razvojnog pravca, na nezavisnost i slobodu. Mandat od venecuelanskog naroda da ga zastupa na bolivarskom putu i putu skidanja imperijalnih okova, što se činilo kao nemoguća misija, dobio je Ugo Čavez 1998. godine. Njegov koncept demokratskog socijalizma bio prihvaćen kao zajednički socijalni i kulturni program. U trenutku evociranja uspomene na Oslobodioca Simona Bolivara, izgleda nam važnim podsetiti i na istorijsku ulogu pokretača otpora imperijalizmu – Uga Čaveza, političara, revolucionara, rodoljuba i državnika, koji je našao mesta i u srcima naroda Srbije.

Privrženost slobodi i antimperijalizmu, pretvorilo je Venecuelu u svojevrsnu metu imperijalističkog nasilja, primene sankcija i lažnih optužbi od strane najmoćnijih kolonijalnih zemalja sveta i njihovih satelita, gde se žtvuje istina, pravo i pravda.

Mreža za odbranu čovečanstva, saglasno svojim ciljevima, ima potrebu da čuva istinu o značaju veličanstvenog oslobodilačkog poduvata Simona Bolivara. Da čuva svedočanstva svake bitke i bogatu riznicu njegovog doprinosa oslobodilačkim procesima, koja predstavljaju neiscrpno nadahnuće borbe za slobodu i nezavisnost.

Beograd 16. XII 2018.
PREDSEDNIK UO MREŽE:
Ratko Krsmanović

Leave a Reply

Your email address will not be published.