Čikago poziva Kongres SAD da ukine embargo prema Kubi

AFP/YAMIL LAGE

Gradsko veće Čigaka jednoglasno je donelo rezoluciju kojom se poziva na obustavljanje američkog embarga na kubansku privredu i turizam. Čikago je time postao najveći grad Sjedinjenih Država koji je izglasao pro-kubansku odluku.1 Rezolucija je izglasana na inicijativu Odbora za zdravlje i međuljudske odnose.

U rezoluciji je istaknuto da građani Čikaga trpe posledice američkog embarga, jer im on ugrožava pravo da putuju i šteti ekonomskim prilikama koje bi mogle da nastanu usled povećanja trgovine sa Kubom.

Gradonačelnik Čikaga i svi članovi Gradskog veća ocenili su da embargo krši prava građana SAD da putuju na Kubu u cilju obrazovanja i kulturne razmene. Pozvali su Kongres SAD da konačno ukine neuspešan i štetan 59-ogodišnji ekonomski, finansijski i komercijalni embargo kao i zabranu putovanja američkih građana na Kubu i kubanskih građana u SAD.2

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://twitter.com/bellybeastcuba/status/1367128391040835593?s=19 

  2. https://chicago.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4631810&GUID=A687FD01-C132-405D-8AEA-2795B72DF22D 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.