Sankcije SAD sprečavaju Kubu u proizvodnji lekova i vakcina!

Twitter/BioCubaFarma

Direktori BioCubaFarma, državne kompanije Kube koja sprovodi zdravstvena istraživanja, proizvodi lekove i vakcine, naveli su da ekonomska, privredna i finansijska blokada Kube od strane Sjedinjenih Država počinje da utiče na istraživanja i proizvodnju.

Pojasnili su da ekonomske sankcije otežavaju nabavku sirovina, rezervnih delova i drugih zaliha, što utiče na snabdevanje Nacionalnog zdravstvenog sistema neophodnim lekovima.

Usled američke blokade, zabeleženi su gubici i u izvozu lekova i to u samu Ameriku, poput leka Heberprot-p, jedinog na svetu leka protiv čireva na stopalima uzrokovanih dijabetesom.1

Takođe, ova kompanija navela je da je povećana i cena proizvodnje kubanskih vakcina protiv koronavirusa, koja trenutno mora da se obavlja putem posrednika, jer su njihovi redovni dobavljači odbili da im prodaju sirovine za proizvodnju vakcina iz straha od „brutalne politike blokade“ koja bi mogla da usledi kao odmazda firmama-dobavljačima.2

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.granma.cu/salud/2021-04-26/bloqueo-a-cuba-si-se-impacta-a-biocubafarma-se-afecta-la-garantia-de-medicamentos-para-el-sistema-cubano-de-salud-26-04-2021-12-04-25 

  2. https://twitter.com/BioCubaFarma/status/1386398429757202434 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.