Malkom Eks o crnom nacionalizmu

Malkom Eks o crnom nacionalizmu
ABC
 
Jedan od najistaknutijih lidera pokreta za oslobođenje Afroamerikanaca, Malkom Eks, izašao je iz Nacije Islama 12. marta 1964. godine i odlučio da formira sopstveni pokret. Povodom ove odluke, intervjuisan je tog dana i upitan između ostalog o “crnom nacionalizmu”. Prenosimo deo tog intervjua.1
 
Danas je Malkom Eks zvanično najavio raskid sa crnačkim muslimanskim pokretom iz Čikaga. Malkolm je bio visoki poručnik u tom pokretu. Sada pokreće svoju političku organizaciju ovde u Njujorku. Gospodin Eks se često citira da je nazvao belog čoveka “đavolom” po prirodi koji mora biti uništen. Gospodine Eks, da li vaša organizacija ima za cilj uništenje belog čoveka?
Ne, mislim da nikada niste čuli nijednog muslimana da je rekao bilo šta o uništavanju belaca, iako kada slušate većinu belaca, čini se da su spremni da se sami unište i kada slušate neke od rasprava koje se vode u Ujedinjenim nacijama, mislim da većina njih i oseća kao da se samouništavaju. Niko neće morati da uništi belog čoveka. On će uništiti samog sebe.
 
Šta je primarna društvena svrha vaše političke organizacije?
Pokrećemo organizaciju pod imenom MMI (Muslim Mosque Inc.), koja ima za duhovnu osnovu religiju islama i zasniva se na crnoj političkoj, ekonomskoj i društvenoj filozofiji.
 
Šta podrazumevate pod crnim nacionalizmom? Da li je to isto što i crnačka superiornost?
Politička filozofija crnog nacionalizma znači da crnac treba da kontroliše politiku svoje zajednice, da političari u crnoj zajednici treba da budu crnci koji će biti dostupni samo ljudima te crne zajednice. Ekonomska filozofija crnog nacionalizma podrazumeva da se crncu omogući nezavisnost do te mere da može osnivati sopstvena preduzeća i fabrike i kontrolisati ekonomiju svoje zajednice. Tako može da se zaposli, kupi sebi odeću i stambeno se obezbedi umesto da stalno bude korisnik socijalne pomoći ili moli belog čoveka. A socijalna filozofija crnog nacionalizma znači da crnac treba da bude ponosan na svoje društvo. On bi u svakom trenutku trebao biti spreman i voljan da otkloni zla svog društva, i samim tim ne mora da se prisiljava da bude deo belog društva, gde mu ni nije mesto.
 
Danas ste se na konferenciji za novinare zalagali za formiranje crnačkih klubova sa puškama i oružjem, rekli ste da bi crnac trebao ponovo uneti puške i oružje u svoje domove radi samoodbrane.
Da li je to oblast u kojoj se vlada pokazala kao nespremna ili nevoljna da brani crnce od groznih napada rasista i fanatika koji nastavljaju da bombarduju ljude, a ubijaju devojčice? Onda je vreme za samog crnca, s obzirom je legalno posedovati oružje, vreme je da se taj takozvani niger probudi, postane čovek i učini sve što je potrebno kako bi zaštitio svoj život i svoju imovinu na isti način kako drugi ljudi u ovoj zemlji štite svoje živote i svoju imovinu.
 
Prevod i priprema – Princip Info

  1. https://www.youtube.com/watch?v=1O-dt0y1tRg  

Leave a Reply

Your email address will not be published.