Lanset: SAD i EU ubedljivo najodgovornije za klimatske promene

Lanset: SAD i EU ubedljivo najodgovornije za klimatske promene
twitter.com/redfishstream/

Goruća tema klimatskih promena forsirana je svakodnevno od strane (pro)zapadnih medijskih i političkih struktura kao pitanje koje mora biti rešeno što pre, ali svaka takva “diskusija” ignoriše istorijsku odgovornost, klimatski dug i reparacije zemalja Globalnog severa. Prema jednom od poslednjih istraživanja objavljenih u Lanset naučnom časopisu, dokazano je da su upravo najbogatije zemlje Globalnog Severa najviše odgovorne za klimatske promene sa kojima se danas Planeta suočava.1

Naime, prema istraživanju koje je radio Džejson Hikl sa Londonskog Univerziteta, utvrđeno je:

  1. Zemlje Globalnog Severa (EU, SAD, Kanada, Japan, Australija, Novi Zeland, Izrael, J. Koreja) su odgovorne za 92% suvišnog emitovanja štetnih gasova – u odnosu na broj stanovnika u tim zemljama,
  2. Sve zemlje Globalnog Juga (uključujući Kinu i Indiju) su izuzetno malo doprinele klimatskim promenama i emituju štetne gasove u očekivanim i/ili manjim granicama prema glavi stanovnika,
  3. SAD snose najveću odgovornost za klimatske promene sa 40% uticaja na iste, uz zemlje EU sa 29% uticaja, dok ostatak Evrope nosi 13% odgovornosti, a zemlje Globalnog Juga samo 8%.

Autor studije je ovu pojavu klimatskog zaduživanja nazvao procesom “atmosferske kolonizacije”: mali broj zemalja sa visokim prosečnim primanjima prisvojio je mnogo više atmosferskog dobra nego što mu pripada. “Baš kao što su se ove zemlje oslonile na prisvajanje rada i resursa Globalnog Juga za svoj lični ekonomski rast, oslonile su se takođe i na prisvajanje svetskog atmosferskog dobra, sa posledicama koje neproporcionalno štete Globalni Jug”, navodi se u studiji.2

 


  1. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30196-0/fulltext?fbclid=IwAR3xn16IdHRlkLlzrPnMwz9texXC739E7AujI1WO6qa71wlk5Dv3FRg42O4  

  2. https://princip.info/2020/09/20/klimatski-dug-globalnog-severa-ko-je-najveci-zagadivac-atmosfere/  

Leave a Reply

Your email address will not be published.