Srbija podlegla pritiscima iz EU, uvode se sankcije Siriji

Foto: AP

Na sajtu Saveta EU postavljeno je saopštenje da se Srbija zajedno sa još par zemalja pridružila sankcijama EU protiv Sirijske Arapske Republike.1

“Saopštenje visokog predstavnika u ime Evropske unije o usklađivanju pojedinih zemalja u vezi sa restriktivnim merama protiv Sirije.

Zemlje kandidati Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Albanija, zemlje EFTA Island, Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, kao i Gruzija pridružuju se ovoj Odluci Saveta.

One će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa ovom Odlukom Saveta.

Evropska unija prima na znanje ovu posvećenost i pozdravlja je”, navodi se u saopštenju EU.2 

Srbija već duže vreme trpi pritiske od strane zvaničnika EU po pitanju usklađivanja politike prema Siriji. Tako je porparol EU Peter Stano u julu 2021. godine izjavio da Srbija ide protiv stavova Evropske unije po pitanju Sirije i da podržava Bašara el Asada koji “nema legitimnost kao vođa koji je nadgledao masovne zločine protiv naroda od strane režimskih trupa, kao i upotreba hemijskog oružja”.3

Podsećamo da je Savet Evropske unije 27.03.2013. uveo prvi paket sankcija Siriji da bi ih potom proširivo tokom 2014. kao i 2017. godine.4 

Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.vostok.rs/index.php?option=btg_novosti&catnovosti=2&idnovost=134596&Srbija-se-pridruzila-sankcijama-EU-protiv-Sirije  

  2. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/12/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-against-syria/  

  3. https://rs.n1info.com/english/news/stano-serbia-going-against-eu-stand-on-syria/  

  4. https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/32/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.