Lanset: SAD i Evropa odgovorne za ekološku katastrofu sveta

Lanset: SAD i Evropa odgovorne za ekološku katastrofu sveta
KAP

Prema najnovijoj studiji objavljenoj u renomiranom časopisu Lanset, SAD i Evropa su odgovorne za većinu globalne ekološke štete uzrokovane prekomernom upotrebom prirodnih resursa.1

Rad se nastavlja na istraživanje u kojem je utvrđena istorijska odgovornost za klimatske promene2 (u kojem je pokazano da SAD i EU takođe snose ubedljivo najveću odgovornost i za te ekološke promene), a ovo je prvi rad koji analizira i dodeljuje odgovornost za ekološku štetu koju je prouzrokovalo 160 zemalja u poslednjih pola veka.

Studija pokazuje da su SAD najodgovornije za ekološku štetu, kroz 27% prekomerne upotrebe globalnih resursa, a zatim sledi EU sa 25% (koja je uključivala i Britaniju tokom perioda analize). Druge bogate zemlje poput Australije, Kanade, Japana i Saudijske Arabije su kolektivno odgovorne za 22%. Zemlje sa visokim dohotkom odgovorne su ukupno za 74% globalnog viška u eksploataciji resursa u periodu 1970-2017.

Kina je premašila svoju granicu održivosti i zahtevala 15% prekomerne upotrebe resursa, a siromašnije zemlje globalnog Juga su ukupno odgovorne za samo 8%, pokazala je analiza. 

“Države sa visokim dohotkom su glavni pokretači globalnog ekološkog sloma i moraju hitno da smanje upotrebu resursa na pravičan i održiv nivo“, navodi se u studiji.

Zbog ekološkog duga koji duguju ostatku sveta, “ove nacije moraju da preuzmu vođstvo u radikalnom smanjenju upotrebe svojih resursa kako bi izbegle dalju degradaciju i uništenje Planete, što će verovatno zahtevati transformativne pristupe u kontroli resursa i ekonomije”, dodaje se u okviru ovog rada.3


  1. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00044-4/fulltext  

  2. https://princip.info/2021/11/06/lanset-sad-i-eu-ubedljivo-najodgovornije-za-klimatske-promene/  

  3. https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/06/us-europe-behind-vast-majority-global-ecological-damage-study  

Leave a Reply

Your email address will not be published.