Kuba: Održan referendum o novom progresivnom Porodičnom zakoniku

Kuba: Održan referendum o novom progresivnom Porodičnom zakoniku


Foto: twitter

U nedelju je održan referendum na kojem je 8.5 miliona Kubanaca pozvano da se izjasne o novom Porodičnom zakoniku.1 

Ovaj zakonik reguliše pitanja kao što su istopolni brakovi, usvajanje od strane istopolnih parova, odnosi između baka, deka i unuka, surogat majčinstvo itd. Konačni rezultati referenduma biće objavljeni za pet dana. Međutim, očekuje se da će Nacionalna izborna komisija (CEN) objaviti preliminarne rezultate već danas.

Prema principu da je ljubav prvi uslov za postojanje porodice, novi Porodični zakonik ima za cilj da proširi koncepte inkluzije koje smo do sada poznavali, i da da mogućnost normalizacije porodičnih struktura čiji je status po pitanju prava godinama bio neizvestan.2 

Kubanska vlada je sprovela intenzivnu kampanju za usvajanje novog Porodičnog zakona, koji stručnjaci smatraju jednim od najnaprednijih porodičnih zakonika na svetu.


  1. https://www.reuters.com/world/americas/cubans-head-polls-vote-govt-sponsored-code-legalize-gay-marriage-adoption-2022-09-25/  

  2. https://princip.info/2022/06/17/kuba-novi-porodicni-zakonik-jedan-od-najnaprednijih-u-svetu/  

Leave a Reply

Your email address will not be published.