MOČ: Podrška Venecueli koja odbacuje odluku EU da obnovi jednostrane mere prinude protiv naroda Venecuele

Mreža za odbranu čovečanstva – ogranak za Srbiju izražava razumevanje i podršku Vladi Bolivarske Republike Venecuele, koja odbacuje odluku Evropske unije da obnovi jednostrane, neosnovane, antidemokratske i protivzakonite mere prinude protiv naroda Venecuele, objavljene 11. novembra 2022. godine.

Ova jednostrana odluka EU je još jedna epizoda iscrpljujućih sankcija prema narodu Bolivarske Republike Venecuele koji već decenijama trpi posledice diskriminatorskih mera kreiranih od strane Administracije SAD, a koje zemlje Eurozone podanički sprovode. Takve mere su motivisane namerom da se podriva sistem legalne bolivarske vlasti, preusmeri politički razvojni kurs Venecuele i uspostavi namesnička vlada mimo volje naroda, što predstavlja svojevrstan teroristički akt. Nedoslednosti, dvostruki standardi i kršenje principa OUN i međunarodnog prava su postali neodrživo opterećujući u međunarodnim odnosima, što bi trebalo da brine ceo slobodoljubivi svet.

Merama prinude koje Evropska unija primenjuje kažnjavaju i masovno krše ljudska prava naroda Venecuele, jer njihove indirektne posledice završavaju ograničavanjem pristupa hrani, lekovima, tehnologiji, opremi i rezervnim delovima neophodnim za obezbeđenje normalnog života i razvoja društva.

Odluka Evropske unije, objavljena istog dana kada je pokrenuta francuska inicijativa pod nazivom Forum za mir, predstavlja grubu uvredu francuske diplomatije i šamar predsedniku Makronu kao pokretaču inicijative za dijalog.

MOČ izražava svoju podršku i solidarnost sa narodom i vladom Bolivarske Republike Venecuele rešenih da istraju u borbi za odbranu suvereniteta, zasnovanog na ustavnim principima i nezavisnosti osvojene pre više od 200 godina.

Pozivamo ceo svet da brani mir u svim njegovim dimenzijama, da se insistira na političkim rešenjima, u okviru međunarodnog prava i diplomatije.

Beograd, 16. novembar 2022.

PREDSEDNIK UO MOČ:
Ratko Krsmanović

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.