Saradnja JUG-JUG sve jača: Iran i Kuba uspostavile direktnu brodsku liniju!

Foto: cubaminrex

U poslednjih 20 dana uspostavljena je direktna linija između Irana i Kube u cilju povećnja trgovine između dve zemlje.1

„Na osnovu sprovedenog istraživanja, naša zemlja takođe ima potencijal da sarađuje sa Kubom u realizaciji različitih projekata, posebno u oblasti energetike“, rekao je predstavnik iranskog ministarstva industrije.

Prošlog maja, Iran i Kuba su finalizirali mapu puta za trgovinu između dve zemlje i potpisali dokument tokom 18. sastanka zajedničkog ekonomskog komiteta u Teheranu.

Kako je saopšteno, dokument su potpisali zamenik iranskog ministra industrije za komercijalna i trgovinska pitanja Mohamed Sadeg Mofateh i zamenik kubanskog premijera Rikardo Kabrisas Ruiz.

Tokom sastanka, razgovarali su o postojećim kapacitetima i tržišnim potrebama druge strane u različitim oblastima i postignuti su dobri dogovori za dugoročnu saradnju u cilju unapređenja nivoa trgovinske razmene.

Dve zemlje su takođe istakle potrebu za razvojem industrijske, rudarske i trgovinske saradnje.

Osvrćući se na istoriju saradnje dve zemlje u oblasti zdravstva i poljoprivrede, iranski ministar ekonomije i finsije istakao je potrebu za unapređenjem ekonomskih odnosa dve zemlje i rekao: „Očekuje se da preduzmemo ozbiljnije korake na razvijanju saradnje i primeni sporazuma.

Govoreći na ovom sastanku, Kanduzi je naveo da je iranska vlada uvek pozdravljala uspostavljanje dugoročnih i stabilnih ekonomskih odnosa sa zemljama Latinske Amerike, posebno Kubom.

„S obzirom na odlične političke odnose između dve zemlje, Kuba je od posebnog značaja za Islamsku Republiku Iran“, dodao je on.2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://irandaily.ir/News/326265.html  

  2. https://www.tehrantimes.com/news/480621/Direct-shipping-line-launched-between-Iran-Cuba  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.