Kineski istraživači pronašli dokaze o drevnom okeanu na Marsu

Foto: CNSA/Handout via Xinhua

Međunarodni tim istraživača predvođen kineskim naučnicima napravio je još jedno revolucionarno otkriće na površini Marsa. Analizom podataka dobijenih sa multispektralne kamere na Zurong roveru, pronašli su dokaze o morskim sedimentnim naslagama, pružajući prvi geološki dokaz postojanja drevnog okeana u severnom regionu Crvene planete.

Ovo otkriće kineske misije za istraživanje Marsa Tianven-1 je otvorilo nove mogućnosti za otkrivanje prošlosti planete i njenog potencijala za život. Mars je sada poznat po svojim hladnim i sušnim uslovima. Međutim, najnovije otkriće sugeriše da je okruženje na Marsu moglo biti značajno drugačije pre više milijardi godina, izvestio je u petak časopis Science and Technologi Daili.1

Prethodne studije su potvrdile prisustvo tečne vode u izobilju na ranom Marsu, a hipoteza o prvobitnom okeanu je predložena na osnovu geološke analize i numeričkih simulacija. Međutim, nedostatak dokaza na terenu ugrozio je značajno ovu hipotezu. Stoga je pitanje da li je postojao okean u severnim ravnicama Marsa ostalo kontroverzno.

Rezultati analize stena predstavljaju prve direktne dokaze na terenu koji podržavaju postojanje drevnog okeana u severnim ravnicama Marsa. Takođe sugeriše da su se posmatrane sedimentne strukture mogle formirati tokom povlačenja drevnog okeana u tom području.2

 

Liked it? Take a second to support Jelena Ilić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.newsncr.com/world/ancient-ocean-on-mars-waves-used-to-rise-on-mars-ancient-ocean-was-present-evidence-found-on-the-red-planet/  

  2. https://www.globaltimes.cn/page/202305/1291013.shtml?fbclid=IwAR0bQFMhmGcCR4Tg7uiQ9qPcgi-nmHJH0ZN0L8F_-u5jonVBV_T6kZkJQEI  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.