Redakcija portala Princip.Info želi da pozove svoje čitatelje antiimperijalističke orijentacije na saradnju i doprinos  informativnom radu portala i slanje tekstova za objavu. Tekstovi se mogu ticati bilo koje teme iz oblasti politike, ekonomije, društva, nauke, sporta, kulture, kao i pozivi na akciju, analize, izveštaji, reportaže… Dokle god prate našu uređivačku politiku i principe rada: „O nama”. Redakcija zadržava pravo da tekst ne objavi ako smatra da se kosi sa navedenim načelima.

Svi tekstovi na portalu su zaštićeni licencom koja dopušta neograničenu distribuciju dokle god se navede izvor i veza ka tekstu. Ako želite da vaš tekst bude objavljen pod drugom licencom, molimo vas, prosledite nam je uz sam tekst.

Naš javni PGP ključ možete skinuti ovde.


    • Koristite format: "[email protected]"


    • Fajl ne može biti veći od 10mb i mora biti formata pdf, txt, doc, docx ili odt.

    • [recaptcha size:compact]