BBC otkriva plan Ujedinjenog Kraljevstva za napad na Siriju

BBC otkriva plan Ujedinjenog Kraljevstva za napad na Siriju

U svom programu „Newsnight” od 3. 7. 2014, BBC je otkrio da je početkom 2012. godine vlada Dejvida Kameruna bila blizu potvrđivanja plana protiv Sirije koji je izradio lord Dejvid Ričards, tada načelnik Generalštaba Britanskih oružanih snaga.1

Ujedinjeno Kraljevstvo je predočilo obuku i opremanje 100.000 vojnika u Turskoj i Jordanu, koji bi pokrenuli kopnenu invaziju na Siriju i preuzeli Damask, poduprti britanskim vazdušnim napadima u razmerama uporedivim sa napadima na Bagdad 2003. godine.

Ovaj plan je podnet britanskom Nacionalnom sigurnosnom veću i Vašingtonu (istinskom sponzoru francusko-britanskog rata), ali ne i Omanu ili Ankari (koji su morali da se povinuju).

BBC ne pominje koju ulogu je odigrala Francuska. Takođe propušta da navede razloge koji su naveli premijera da odbije plan (verovatno potiče iz Vašingtonovog protivljenja nakon što se Francuska povukla iz rata sa Sirijom, krajem februara 2012, kao posledica tajnog Gueant-Shawkatovog dogovora).

Ova otkrića je potkrepio profesor Majkl Klark, direktor Kraljevskog ujedinjenog instituta odbrambenih usluga.
BBC zaključuje pitanjem da li je plan propuštena prilika ili je poslužio kao lekcija (sugerišući da ne treba oklevati sa intervencijom u Iraku).

Tekst je preveden sa: VoltaireNet.Org


  1. „Syria conflict: UK planned to train and equip 100,000 rebels”, by Nick Hopkins, BBC, 3 July 2014 

Leave a Reply

Your email address will not be published.