Rusija usvaja Islamsko Bankarstvo


Vlada Rusije smatra da će islamsko bankarstvo privući ulagače i trgovce iz arapskih zemalja, kao i povećati šansu da se Rusija izbori sa sankcijama Zapada.

Državna Duma radi na izmeni zakonodavstva, kako bi se stvorilo plodno tlo za rad islamskog bankarstva.

Ovaj process je ubrzan usled enormnih gubitaka ruske ekonomije zbog sankcija, i potrage ruskih kompanija za novim izvorima finansija.

Islamsko bankarstvo neće samo privući strane investicije, već se očekuje i da će mobilisati sredstva preko 20 miliona muslimana u Rusiji.

Asocijacija ruskih banaka (ARB) podržala je ovakav vid poslovanja, a Herman Gref, direktor najveće ruske banke Sberbank izjavio je da će “aktivno promovisati ovakav vid poslovanja koji otvara novu mogućnost rada sa međunarodnim partnerima usred sankcija”.

Za sve transakcije kroz islamsko bankarstvo banka mora snositi rizik zajedno sa klijentom, u cilju zaštite slabijih od eksploatacije. Investicije i svo poslovanje moraju biti društveno odgovorne i poštovati islamske principa etike i morala.

Ulaganje u naoružanje, pornografiju, kocku i alkohol je ovim vidom bankarstva zabranjeno, a nije dozvoljena ni kamata. Poslovanje mora nadgledati šerijatski odbor sastavljen od poznavaoca šerijatskog prava. Stoga će Centralna Banka morati razdvojiti novac prikupljen od islamskog načina poslovanja, od onog koji pristiže od drugih banaka i poslova.

Očekuje se da Rusija usvajanjem ovog modela, privuče minimalno 24 milijarde dolara do 2018.

 

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.