Kako je SAD falsifikovala „dokaze” o oružju masovnog uništenja u Iraku

D5LAUNCH

D5LAUNCH

Američka Nacionalna bezbednosna arhiva, u okviru programa slobode informacija, objavila je proteklog ponedeljka dokumenta sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a tiču se između ostlaog i fabrikovanju dokaza o oružju masovnog uništenja Sadama Huseina.

Potragu za iračkim oružjem masovnog uništenja je vodio izvesni Čarls Duelfer kojeg je direktor obaveštajne agencije CIA postavio na čelo tima od 1,700 članova. Njegov tim je počeo sa radom 2004. godine, nakon što je prethodna potraga koju je predvodio Dejvid Kej bila neuspešna, tačnije nije pronašla nikakvo oružje potvrdivši tvrdnje iračke vlade.

Potpuno očekivano, Duelfer nije pronašao ništa kao ni njegov prethodnik, ali to nije sprečilo ovu obaveštajnu agenciju da, u sprezi sa političarima proizvede sve potrebne dokaze koji bi opravdali napad na Irak.

Naime, svedočenje Huseina Kamela1 o uništenju arsenala oružija masovnog uništenja je iskorišćeno kao osnova i preinačeno da dobije smisao da to oružje još uvek postoji. Uz to su dodati i falsifikovani dokumenti o kupovini uranijuma2 kao i tvrdnje o upotrebi aluminiumskih cevi3 . Potom je objavljen izveštaj u kojem je procena obaveštanih agencija da Irak neće napasti osim u odbrani, preinačena u svoju suprotnost. U svom obraćanju Ujedinjenim nacijama, Kolin Pauel je upotrebio ne samo tvrdnje koje su odbacili i njegovi ljudi već je upotrebio i izmišljeni dijalog iračkih oficira.4

Povrh svega, Buš je svom britanskom kolegi Bleru predložio da se jedan avion ofarba u boje Ujedinjenih nacija i pošalje u Irak u niskom letu kako bi ga lakše oborili, te taj događaj iskoristiti kao motiv za napad5 . Neposredno potom su prisustvovali konferenciji za štampu na kojoj su izjavili da će izbegavati rat po svaku cenu iako su pripreme za rat uveliko bile u jeku.

Ono šta je poražavajuće je da Duelfer pokušava da rehabilituje tzv. „obaveštajnu zajednicu” i da joj povrati poverenje tvrdeći da, iako oružje nije pronađeno, ne znači da ne bi počeli sa njegovim razvojem jednog dana. Time se karakter ovih tajnih dokumenata koji se tiču političke prevare čiji je rezultat okupacija, uništenje, smrt i raseljenje; pretvara u opravdanje preventivnog napada.

Preventivni napad nije ništa drugo od agresije maskirane marketinškim trikom da se odobrovolji javno mnenje. Preventivna odbrana znači napad na teoretske pretnje, koje u stvarnosti ne čine nikakvu opasnost.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hussein_Kamel_al-Majid 

  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Niger_uranium_forgeries 

  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_aluminum_tubes 

  4. http://davidswanson.org/content/colin-powells-own-staff-had-warned-him-against-his-war-lies 

  5. http://warisacrime.org/whitehousememo 

Source: http://www.telesurtv.net/english/opinion/Secret-Document-Shows-CIA-Reaction-to-Finding-No-WMD-in-Iraq-20150708-0032.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.