Agencija za privatizaciju poziva na prodaju TANJUG-a

Agencija za privatizaciju Republike Srbije je 30. juna 2015. godine izdala poziv za privatiazciju 38 medijskih kuća, među njima i za agenciju TANJUG.1

Najavljena privatizacija TANJUG-a uključuje prodaje 100% vlasništva države, čime bi nacionalna novinska agencija postala oruđe propagande stranog kapitala. Novinska agencija koja je 1943. osnovana sa ciljem da izveštava o anti-fašističkoj borbi u službi naroda, preko noći bi mogla da prestane sredstvo političkih interesa kupaca.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.priv.rs/Vesti/11438/Javni-poziv-za-Javno-preduzece-Novinska-agencija.shtml 

Source: http://off-guardian.org/2015/07/22/political-betrayals-and-agit-pro-farces-in-southern-europe/

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.