Agencija za privatizaciju poziva na prodaju TANJUG-a

Agencija za privatizaciju poziva na prodaju TANJUG-a

Agencija za privatizaciju Republike Srbije je 30. juna 2015. godine izdala poziv za privatiazciju 38 medijskih kuća, među njima i za agenciju TANJUG.1

Najavljena privatizacija TANJUG-a uključuje prodaje 100% vlasništva države, čime bi nacionalna novinska agencija postala oruđe propagande stranog kapitala. Novinska agencija koja je 1943. osnovana sa ciljem da izveštava o anti-fašističkoj borbi u službi naroda, preko noći bi mogla da prestane sredstvo političkih interesa kupaca.


  1. http://www.priv.rs/Vesti/11438/Javni-poziv-za-Javno-preduzece-Novinska-agencija.shtml 

Leave a Reply

Your email address will not be published.