Kineska ekonomija pretekla američku, a ruska nemačku

Kineska ekonomija pretekla američku, a ruska nemačku

Flag-Pins-Montenegro-ChinaPrema najnovijm procenama bruto nacionalnog dohotka Svetske banke1 kineska ekonomija je pretekla ekonomiju SAD-a, dok je ruska ekonomija pretekla Nemačku.

Time se Kine pozicionirala kao prva ekonomska sila u svetu, a Rusija u Evropi. Kineski ekonomski rast nastavlja tempom od 7% godišnje. Ruska ekonomija se 2013 godina izjednačila i blago pretekla nemačku, a tu razliku je održala i u 2014. uprkos recesiji. Ruski BNP se očekuje da će pasti 3% ove godine, a to će privremeno promeniti njen položaj u odnosu na Nemačku, iako ne drastično.


  1. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf 

Leave a Reply

Your email address will not be published.