Sa novim zakonom o skupovima Španija legalizuje ovakvo ponašanje policije, pogledajte! (VIDEO)

Kao što smo ranije pisali, novi španski zakon o javnim skupovima ukida demokratska prava i kažnjava manifestante koji prijavljuju zločine policije kaznama od 600 do 30,000 evra, između ostalog. Kriminalizovanje je jedan od metoda kojim španska ultra-desničarska vlast želi da da legitimitet protunarodnoj politici i spreči kritiku. Nezdovoljstvo ostaje.

LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY MORDAZA

Posted by Juan De Lemos on Friday, 15 May 2015

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

One Response to Sa novim zakonom o skupovima Španija legalizuje ovakvo ponašanje policije, pogledajte! (VIDEO)

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.