Tomas Sankara

Marksistički revolucionar i bivši predsednik Burkine Faso, Tomas Sankara. Živeo je u dvosobnoj kućici, išao na posao biciklom, a u trenutku smrti našli su mu 350$ na računu. Nacionalizovao je celokupnu privredu, odbio svaku stranu pomoć, prekinuo saradnju sa MMF-om i Svetskom Bankom, podelio svu zemlju feudalnih gazda seljacima, digao prava radnika i žena na najviši nivo u Africi, za 5 godina vladavine opismenio 82% stanovništva, petostruko smanjio stopu siromaštva, uveo besplatno zdravstvo i obrazovanje, i sproveo vakcinisanje preko 3 miliona dece protiv meningitisa, žute groznice, malarije i boginja. Promenio je ime države iz francuskog, kolonijalnog naziva Gornja Volta u Burkina Faso, što znači “Zemlja nepotkupljivih”. Ubili su ga Francuzi 1987, i postavili na čelo države Bleza Kompaorea.

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.