Ispraćaj irskog revolucionara i borca protiv britanske okupacije

Ispraćaj irskog revolucionara i borca protiv britanske okupacije

Irska republikanska socijalistička partija je saopštila da je njihov član, drug Deklan Mekglinhi iznenada preminuo. Deklan je bio irski revolucionar, borac protiv britanskog imperijalizma, a njegova porodica je imala istaknutu ulogu u održanju oružane borbe protiv okupatora.

Saoirse go Deo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.