66 godina od rođenja Tomasa Sankare

Revolucionar Tomas Sankara, poznat i kao Crni Če, rođen je 21. decembra 1949. godine u gradu Jako u, tadašnjoj, Gornjoj Volti–francuskoj koloniji u zapadnoj Africi.

Otpočeo je vojnu karijeru sa 17 godina, a prvi put je prisustvovao oružanim narodnim ustancima kada se tokom 70ih godina obreo na Madagaskaru, gde je kolonijalna vlada ostala pod francuskom dominacijom iako je država postala nezavisna 1960. godine.

Tokom vojne obuke, na njega je veliki uticaj imala humanistička misao Ernesta Če Gevare, Fidela Kastra i Nelsona Mendele, šta ga je navelo na dublje proučavanje socijalnih teorija Karla Marksa i Lenjina.

Sankara je, 4. avgusta 1983. godine, zajedno sa grupom oficira poveo demokratsku narodnu revoluciju u Gornjoj Volti–francuskoj koloniji koja je, uprkos „nezavisnosti”, i dalje trpela jaram evropskih sila i pljačku multinacionalnih korporacija.

Narodni ustanak u Gornjoj Volti je uspeo da preuzme vlast. Sa Sankarom kao predsednikom, država se preimenovala u Burkina Faso. Ime se sastoji od dve reči koje kombinuju dva glavna jezika u zemlji. Na jeziku more „burkina” znači čestit, a „faso” otadžbina–iz tog razloga, Burkina Faso bi se moglo prevesti kao Zemlja Čestitih.

Sankara je pokrenuo antiimperijalističku politiku kako je to jasno naglasio u svom govoru o političkom pravcu emitovanom oktobra 1983. godine. Posvetio se borbi protiv gladi i korupcije dajući prioritet obrazovanju i zdravlju građana svoje nove domovine.

Četiri godine nakon uspostavljanja demokratske narodne revolucije, 15. oktobra 1987. godine, Sankara je ubijen nakon državnog udara koji je predvodio Blejz Kampaore. Iako se zakleo na vernost revolucionarnom procesu, postupio je protiv narodnog interesa i uspostavio diktaturu. Ona je oborena 2014. godine.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.librered.net/?p=41904

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.