Pekara za narod

U okviru organizacije Naordnih kooperativa otvara se i narodna pekara sa sloganom: „Naš hleb delimo sa vama”. Poput narodne samoposluge, cilj ove pekare je obezbediti jeftine i kvalitetne proizvode za narod. Proizvodi će biti potpuno prirodni, bez veštačkih boja i aditiva.

Snaga narodnih organizacija je u jedinstvu i solidarnosti putem kojeg se pruža otpor krupnom kapitalu monopola i izrabljivačkim kamatama banki finansijske oligarhije.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.