Kina pravi spomenik Mao Ce Tungu od 36 metara

Kina pravi spomenik Mao Ce Tungu od 36 metara

Mao Ce Tung visok 36 metara koštaće gotovo pola miliona dolara. Budući da sebe Kina naziva socijalističkom zemljom koja se vodi marksizmom-lenjinizmom, nije na odmet podsetiti se šta je Lenjin rekao za spomenike u svom delu „Država i revolucija”:

Za života velikih revolucionara, tlačiteljske klase su ih neprekidno lovile, primajući njihove teorije sa divljačkom zlobom, gnevnom mržnjom i beskupuloznim kampanjama laži i klevete. Nakon njihove smrti, pokušavaju da ih pretvore u bezazlene ikone, da ih kanonizuju takoreći, da im imena načine svetim do određene mere za „utehu” potlačenima i sa ciljem da ih prevare, dok u isto vreme kradu suštinu revolucionarne teorije, otupljujući njenu revolucionarnu oštricu vulgarizujući je.

Mao Zedong Statue In Henan

Leave a Reply

Your email address will not be published.