Osnovana Radnička partija Donbasa u Donjecku

Osnovana Radnička partija Donbasa u Donjecku

Kao rezultat desničarskog državnog udara u Ukrajini, ultranacionalisti i neoliberali su došli na vlast što je dovelo do podele ukrajinskog društva i zaoštrenja klasnih suprotnosti. Nacionalistička politika agresije i neprestanih tržišnih reformi ukrajinske vlade izazvala je nezadovoljstvo i otpor radnih slojeva Donbasa.

Kao odgovor na narodne proteste i otpor, zločinačka ukrajinska „vlada” je upotrebila vojsku da uguši ogorčenje u narodu, time započevši rat protiv civilnog stanovništva u ovom regionu. Komunisti i klasno svesni radnici Donbasa su preuzeli vidnu ulogu u otporu neonacističkoj agresiji i bez prekida pružaju otpor vojnim i društveno-ekonomskim zločinima ukrajinskih neonacista i buržoazije.

Stara parlamentarna levica nije bila u stanju ni da predvodi ni da organizuje proteste zbog unutrašnjih sukoba i intriga, te su obični komunisti i radnički aktivisti bili prinuđeni da pojedinačno uđu u borbu za formiranje i razvoj novih narodnih republika.

Uvidevši problem rasparčavanja aktivista i neoslabljene intrige među levičarskim političkim organizacijama koje su zamenile Komunističku partiju i Socijalističku partiju u zemlji, veći broj drugova je odlučio da organizuje republičku političku silu koja bi mogla da ujedini raštrkane komuniste i radnike po Donbasu.

Sastanak je otpočeo rečima pozdrava druga Aleksandra Smekalina u slavu Dana radničke i seljačke Crvene armije i Dana branitelja otadžbine. Na samom početku sastanka, pročitane su poruke solidarnosti od komunističkog i radničkog pokreta Rusije kao i Partije radnički svet iz SAD.

Komunisti i radnički aktivisti Donbasa su podneli veći broj predloga i diskutovali o trenutnoj društveno-ekonomskoj situaciji u svetu i Donbasu. Tokom debate, većina je glasala za usmeravanja rada ka formiranju političke partije. Odlučeno je da se oforme radne grupe za stvaranje statuta i organizacionih komiteta koji će oblikovati praktični i organizacioni rad u narednih šest meseci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.