Severna Irska: IRA izvršila bombaški napad

getmediafile.ashxIrska republikanska armija (ponovno sjedinjenje 2012, nova IRA) preuzela je odgovornost za napad bombom na zatvorskog funkcionera u Belfastu prošlog petka ujutru.

Zatvorskom funkcioneru od 52 godine povređene su noge u eksploziji bombe prikačene na kombi koji je vozio, a koja je samo delimično eksplodirala što je znatno umanjilo štetu.

U vezi sa ovim napadom uhapšene su tri muške osobe od 24, 41 i 45 godina, kao i jedna žena od 34 godine, a trenutno ih ispituje policija.

Eksplozija se dogodila u lojalističkoj zoni Belfasta. Žrtva, službenik sa više godina radnog staža, trenutno radi u zatvoru za maloletnike na jugu Belfasta kao instruktor za nove regrute zatvorskog sistema Severne Irske.

U saopštenju poslatom BBC-u, grupa navodi da se radi o jednom od zvaničnika na listi „potencijalnih meta”. Potvrdili su da je napadnut jer je odgovoran za obuku zatvorskih službenika koji rade u zatvoru Magaberi.

 

Liked it? Take a second to support Nikola Marković on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://nortedeirlanda.blogspot.com.es/2016/03/la-reunificacion-del-ira-de-2012.html

2 Responses to Severna Irska: IRA izvršila bombaški napad

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.