Čavez – Generator rastakanja sveta imperijalističke pohlepe

Saopštenje povodom 62. godišnjice rođenja Večnog komandanta Uga Čaveza    

Mreža za odbranu čovečanstva, ogranak u Srbiji, kao deo internacionalnog antiimperijalističkog pokreta, sa posebnim poštovanjem se odnosi  prema delu i borbi Večnog komandanta Uga Čaveza, zalažući se da istina o važnosti i opravdanosti te borbe dopre do svakog čoveka i da se nađe u samim vrhovima borbe za odbranu čovečanstva. Slobode za narode, za ljude, za čoveka – najveću vrednost dokle doseže ljudsko sećanje.

Ugo Rafael Čavez Frijas, rođen na današnji dan pre 62 godine (28. jula 1954.), predstavlja večno živeći simbol neustrašivosti, istrajnosti i nepobedivosti. To su dragocena iskustva svrsishodnosti revolucije, svedočanstva razbijanja kolonijalnih stega, stvaranja novog načina života, emancipacije, dinamičkog razvoja od interesa za sve ljude, modernizacije zemlje i otpora brutalnoj gramzivosti imperijalističkog sveta.

Jedan je Čavez, latinoamerički revolucionar, koji je ušao u istoriju i gromoglasno obznanio da je istorijska transformacija civilizacijski neizbežna i opravdana. Objavio je svetu program socijalizma za 21. vek, čijoj  je izgradnji i afirmaciji podredio sve svoje kreativne resurse i život. Socijalizam i progres u celini, nisu nacionalno locirani i limitirani, već poprimaju obeležje opštečovečanske pojave. Otuda potiče permanentna izloženost savremene Venecuele surovoj ekonomskoj i političkoj blokadi koju iniciraju SAD, motivisane pre svega ideološkim i imperijalnim razlozima, a koje se niko u svetu ne pokušava da osudi i dovede u pitanje. Čavez je imao jasnu svest o potrebi koncepta integracije latinoameričkog i slobodoljubivog sveta, socijalizacije i emancipacije od svakog intervencionizma a koji  preti sa severne strane Panamskog kanala.

Prirodni resursi koji su bili instrument kolonizacije, eksploatacije i dezintegracije društva, videli smo, da mogu postati faktor opšte dobrobiti naroda i integracije, čime je ponuđena slika kolonijalnom svetu o mogućnosti rešavanja sadašnje traumatične stvarnosti a čemu je genijalni strateg Ugo Čavez dao lični pečat.

Foto: AP/Leslie Mazoch

Njegova duša je bila proleterska, preosetljiva na patnje siromašnih i podređenih, plemenitost hrišćanska, srce buntovničko, volja čelična a radost dečačka. Prezirao je kukavičluk i ostao odan idealima svoje mladosti satkanim osećajima neodložne potrebe da se pruži otpor nepravdi i nasilju, kao i sećanjima na besmrtna dela Oslobodioca Simona Bolivara, kome je pre više od dvesta godina pošlo za rukom da probudi slobodarsku svest i poverenje naroda u oslobodilačke vrednosti. U ličnosti Čaveza su objedinjene najbolje osobine čoveka i revolucionara. Bio je čovek od akcije, principijalni političar, beskompromisni borac i odgovoran državnik.

Proboj, koji je Čavez postigao u globalnoj imperijalističkoj monolitnoj strkturi učvršćenoj trijumfalizmom globalne imperije nakon razaranja socijalizma u Evropi, predstavlja divovski podvig i izuzetno važan događaj. Bilo je to vreme u kome je cela Bolivarska Republika Venecuela deprovincijalizovana, zbačen imperijalistički jaram i diktatura multinacionalnog kapitala, zemlja otvorena  prema slobodoljubivom svetu,  pretvorivši nade i snove milona potlačenih Venecuelanaca u stvarnost i poverenje u promene. Tekovine takve borbe za plemenite ideale, inspirišu i podgrevaju veru celog čovečanstva u dokučivost slobode i mogućnost izgradnje novog i pravednijeg sveta naspram sveta militarističke pohlepe i tehnološkog egoizma.

Mreža za odbranu čovečanstva, saglasno svojim ciljevima, ima potrebu da čuva istinu o značaju veličanstvene Čavezove borbe, kao generatora rastakanja sveta dominacije i nepravde. Da čuva svedočanstva svake bitke i bogatu riznicu njegovog doprinosa civilizacijskim oslobodilačkim procesima, koja predstavljaju neiscrpni majdan nadahnuća za svaki uzdah slobode, solidarnosti i humanizma. Da sa pozicija kritičkog i naučnog pristupa izučava njegovo delo, naučna dostignuća i delo onih koji su ostali naspram Čavezove borbe i ideja a koji silno žele da ponište rezultate takve borbe.

Objedinjenim naporima nauke i one globalne politike koja se zasniva na principima solidarnosti i ravnopravnosti naroda i ljudi, a koju je afirmisao Čavez, moguće je svet lišiti siromaštva i dominacije i obezbediti globalni progres. Ta potreba je egzistencijalna nužnost čovečanstva ukoliko želi da opstane.

U Beogradu dana 28.o7.2016

PREDSEDNIK IO MOČ – Ratko Krsmanović, professor S/R.

 

Liked it? Take a second to support Petar Končar on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.