11 ključnih tačaka Deklaracije sa XVII Samita Pokreta nesvrstanih

11 ključnih tačaka Deklaracije sa XVII Samita Pokreta nesvrstanih

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je u subotu jedanaest glavnih ciljeva za koje će se Venecuela zalagati tokom svog predsedavanja Pokretom nesvrstanih država, ističući da će taj mandat biti iskorišćen za “snažno i odano zalaganje za sve ono za šta se bore naši narodi”.

Foto: Reuters/Marco Bello

1.- Ubrzanje procesa unutar Organizacije ujedinjenih nacija koje će dovesti do njene istinske demokratizacije: proširenje Saveta bezbednosti UN, sa uključivanjem nadolazećih sila sa južne hemisfere; demokratizacija sistema biranja vladajućih organa i donošenja odluka u okviru sistema Ujedinjenih nacija, kao i zalaganje za program zasnovan na kulturi, miru i odbrani samoopredeljenja svih naroda.

Maduro je naglasio da to neće biti reforma, već ponovno osnivanje sistema Ujedinjenih nacija, sa novom bazom, koji će “imati snagu, liderstvo i glasove za odlučujući napredak u procesu konkretizacije i ubrzanja ovih procesa transformacije“.

2.- Zalaganje za priznanje novog međunarodnog ekonomskog poretka, u svetlu pojave novih organizama, u svetlu moćnog saveza sa organizacijom Briks (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika) kao nadolazećom ekonomskom silom (…), i u svetlu saveza sa regionalnim blokovima koji su se učvrstili u Aziji, Africi, Latinskoj Americi i Karibima.

3.- Sprovođenje konkretnih planova u okviru “Plana 2030”. Maduro je naglasio da se ovaj program, usvojen pre godinu dana, smatra “velikim prioritetom”.

Maduro je rekao da je kod ove tačke težnja da se prevaziđu dugovi i izazovi koje su ostavili kolonijalizam, neokolonijalizam, neoliberalizam i divljački sistem u kojem su naše ekonomije stavljene u podređeni položaj.

Takođe je istakao da prema poslednjim izveštajima Pokreta nesvrstanih postoji ogroman statistički napredak u društvenim kategorijama kao što su pristup hrani, zdravlje, rad i ljudska prava.

4.- Sprovođenje programa demokratizacije, poboljšanja komunikacije i razmene informacija u okviru novog međunarodnog poretka. Naglasio je da mora da se unapredi sve što ima veze sa komunikacijom, “zastavom koju je podigao Pokret nesvrstanih”.

Takođe je podsetio da je komandant Ugo Čavez osnovao mrežu TeleSUR, koja je u vlasništvu većeg broja država, i danas predstavlja “prozor za istinu o borbama koje se vode širom Latinske Amerike i Kariba (…), verujemo da je došao momenat da se artikuliše sve veća moć komunikacije koju naši narodi stiču kroz bitku ideja”.

5.- Podsticanje politike koja će voditi miru, dijalogu između civilizacija i odbrani samoopredeljenja naroda, nasuprot politici intervencionizma, ratnim pretnjama i nekonvencionalnim modelima intervencije. Maduro je pozvao sve države članice Pokreta nesvrstanih da se postojano zalažu za rešavanje sukoba mirnim putem, to jest dijalogom i drugim diplomatskim metodama.

6.- Sprovođenje i širenje ekološkog programa zvanog “zelena agenda” koji već postoji u Južnoj Americi, jer smo “mi, Južnoamerikanci, velike žrtve globalnog zagrevanja”; iz tog razloga je najavljen rad na nalaženju rešenja kojima bismo se suprotstavili ovom fenomenu koji pogađa planetu Zemlju.

7.- Pronalaženje rešenja za palestinsku stvar. “Moramo da nastavimo da bezrezervno i uporno podržavamo narod Palestine (…) To je jedna od centralnih nerešenih tema na nivou čitavog čovečanstva, a može se rešiti – na onaj način na koji je Južna Afrika (uključujući današnju Namibiju) oslobođena aparthejda”, naglasio je Maduro.

8.- Konačno okončanje progona i blokade bratske kubanske nacije od strane američke imperije, koja traje više od pet decenija, pogađajući kubanski narod na razne načine.

“Moramo da budemo uz Kubu do konačnog svršetka finansijske blokade (…) Kuba zaslužuje da joj se nadoknade sve ove godine blokade od strane vlade Sjedinjenih Država”, istakao je Maduro.

9.- Konkretizacija procesa dekolonizacije naroda Portorika.

10.- Zalaganje za rešavanje krize na Bliskom istoku, koja je proizvod imperijalističkih bombardovanja i drugih vrsta napada.

11.- Iskorenjenje terorizma u svim oblicima. Maduro je dodao da se mora voditi borba protiv napada država koje izazivaju destabilizaciju. “Preuzimamo, sa velikim entuzijazmom, svaku inicijativu u borbi protiv terorizma u svim oblicima”, zaključio je.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.