Turska sprovodi racije protiv revolucionarnih i demokratskih ustanova u kvartu Okmejdani

Turska policija je sprovela raciju u Kulturnom centru „Idil” i prostorijama omladinske organizacije Dev-Genč u revolucionarnom kvartu Okmejdani u Istanbulu pri čemu je uhapšeno nekoliko osoba i uništen inventar. Prilikom ove akcije, policija je napravila rupu u krovu i plafonu da bi ušla u zgradu.

Obe organizacije pripadaju platformi Narodni front koja se legalnim putem bori za demokratizaciju društva, nezavisnost zemlje i protiv imperijalizma. Erdoganove mere represije su u kvartovima kojima dominira Narodni front oduvek imale snažan otpor.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.