Reagovanje SUBNOR-a: Dnevnim novinama „Kurir“

Reagovanje SUBNOR-a: Dnevnim novinama „Kurir“
Jugoslovenske partizanke

DNEVNIM NOVINAMA „KURIR“

U izdanju vaših dnevnih novina „KURIR“ od 14. maja 2017. godine, na naslovnoj strani i strani 5 u članku pod naslovom „PARTIZANSKI MONSTRUM“ i „MRAČNA TAJNA TITOVE OMLADINKE“, a u vezi otkrivanja biste narodnog heroja Božidarke Damjanović Kike, čiji je inicijator SUBNOR Mladenovca i Beograda, naše udruženje izražava najoštriji protest zbog grube zloupotrebe slobode govora iznošenjem brojnih neistina i uvreda dostojanstva istaknutog antifašiste i borca NOR-a a time i SUBNOR-a u celini.

Molimo vas da postupite saglasno Zakonu o javnom informisanju i objavite reagovanje SUBNOR-a Beograd sledeće sadržine:

Proizvoljni  i netačni stavovi objavljeni u dnevnim novinama „Kurir“ od 14. maja 2017. g. u vezi sa navodnim zločinima istaknutog antifašiste, narodnog heroja Božidarke Damjanović Kike, predstavljaju najgrublje prekoračenje  granica slobode govora. Ovakav oblik „informisanja“ čitalaca oslonjen na subjektivno zapažanje četvorogodišnjeg svedoka, ima daleko šire implikacije od napada na lik istaknutog antifašiste.  Takvim, svesnim zaobilaženjem činjenica i obimne istorijske građe sa preciznim hronološkim pregledom politike i dela kvislinških pokreta u danima nacističke okupacije, sprovodi se napad na bogato antifašističko nasleđe Mladenovca, Šumadije i Srbije, otvarajući prostor za osvetu poraženih snaga i legalizaciju kvislinških ideologija i opake kolaboracije.

SUBNOR Beograda podseća da je otkrivanje biste heroine antifašističkog i narodnooslobodilačkog pokreta Kike Damjanović upriličeno na Dan pobede nad fašizmom, što je saradnike fašista uljuljkane lažnim osećajima trijumfalizma usled aktuelne rehabilitacije kvislinga i kolaboracionista, žestoko razljutilo. Stoga upozoravamo da na tradiciji protivnika antifašističkog partizanskog  pokreta, osim neistine i nemorala, narasta atmosfera podela, mržnje, zastrašivanja, pritisaka, napada na borce NOR-a i antifašiste kao i objektivne istraživače, medije i novinare. Ovakvi propusti uredništva „Kurira“  predstavljaju povoljne uslove za neki novi  talas zločina inspirisanih identičnom ideologijom koja se danas glorifikuje i slavi.

Istine radi, dužni smo ukazati obmanutim čitaocima „Kurira“ da je Kika Damjanović još za vreme rata postala simbol partizanske antifašističke borbe iz severne Šumadije. Daleko od slobodne partizanske teritorije, tri godine su ona i njeni drugovi u najtežim uslovima vodili borbu protiv Nemaca, nedićevaca i četnika. Za te tri godine nije bilo dana bez potere za kosmajskim partizanima. Izvesno je da ni dana ne bi opstali na periferiji Beograda, da nisu imali izuzetnu podršku naroda. Podrška i priznanje tog istog naroda su rezultirali podizanjem i otkrivanjem biste zaslužnoj sugrađanki, antifašisti i narodnom heroju Kiki Damjanović. Iz pojedinih sela bilo je više desetina boraca u Kosmajskom odredu – pre septembra 1944. kada je taj kraj oslobođen. U pružanju podrške kosmajskim partizanima isticala su se sledeća sela: Ripanj, Vranić, Baćevac, Mali Požarevac, Dražanj, Šepšin, Vlaška, Kovačevac, Dubona, Badljevica, Drugovac, Seone, Vodanj, Vučak, Selevac…

Nažalost, ista ta sela su bila žrtve najmasovnijih zločina kvislinških formacija u Drugom svetskom ratu. Drugovac je najviše stradao od četničkog pogroma gde je samo u jednom danu ubijeno  72 meštana a zločine su izvršili četnici pod komandom Nikole Kalabića (Korpus gorske garde), Živana Lazovića (Smederevski korpus) i Svetislava Trifkovića (Avalski korpus), što je sve dokumentovano. Sledbenici takve ideologije i saradnje sa nacifašističkim okupatorom pokušavaju da devalviraju i na sebi svojstven način satanizuju istorijsku i patriotsku ulogu svojevrsnog simbola kosmajskih partizana.

Jasno je kome smetaju narodni heroji, ali nije jasno zalaganje dnevnog lista za objavljivanje proizvoljnih i zlonamernih sadržaja kojima  se pripadnici antifašističkih snaga interpretiraju kao zločinci naspram stvarnih činilaca kolaboracije i zločina.

 

U Beogradu, dana 15. 5. 2017.
SUBNOR Beograda:
Predsednik Bora Ercegovac

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.