Saopštenje povodom provokacija Kolumbije

Saopštenje povodom provokacija Kolumbije
Republika Srbija, Beograd, Cankareva 6; Matični broj: 28207891; PIB: 109630236; Tel:+381 63 8813783; Tekući Račun: 205-0000000241220-48; E-mail: [email protected]

Brutalno neprijateljstvo prema Bolivarskoj Republici Venecueli i njenim građanima predstavlja nastavak politike SAD protiv nepokornih zemalja i naroda. Primenjujući oprobana iskustva u rušenju vlada suverenih zemalja, SAD instrumentalizuju korumpirane režime pojedinih zemalja za ostvarivanje aktivnog pritiska na zemlje žrtve njihove imperijalne dominacije. Za taj novi i dodatni korak prema BR Venecueli, koristi se kolumbijska vlast koja je pristala na ulogu američke oružane ekspoziture pretnji, pritisaka i ohrabrivanja unutrašnjih snaga destrukcije.

Nerazumna akcija gomilanja oružanih snaga na granici sa Venecuelom od strane kolumbijskih vlasti, ima za cilj  da osnaži činioce nasilja na izazivanju sukoba i uspostavljanje marionetske vlade. Takvi obrasci ponašanja kao i njihovo ignorisanje, nose nepredvidljive rizike po mir i stabilnost, ne samo u Bolivarskoj Republici Venecueli.

Mreža za odbranu čovečanstva – ogranak u Srbiji, poziva sve slobodoljubive snage u Kolumbiji i svetu da demistifikuju stvarni karakter i smisao američkog kriminalnog intervencionizma prema narodu BR Venecuele, zalažući se za sprečavanje instrumentalizacije kolumbijskih i bilo kojih vlasti u ovom poduhvatu pretnji miru i mešanja u unutrašnje stvari suverene zemlje.

Razlog kontinuiranog američkog intervencionizma svakako nije briga za demokratske slobode, već važni energetski i drugi resursi Venecuele.

Stoga, i ovog puta izražavamo bezrezervnu podršku i solidarnost sa slobodoljubivim  narodom prijateljske Bolivarske Republike Venecuele i vladom predsednika Nikolasa Madura  u  naporima da se odupru intervencionizmu administracije SAD i njihovim ekspoziturama iz susedstva i unutar same Venecuele.

 

U Beogradu, dana 23. 5. 2017. g.
PREDSEDNIK IO MOČ

Ratko Krsmanović

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.