Desničarski kandidat za predsednika Brazila izboden na mitingu (VIDEO)

Predsednički kandidat i kontroverzni političar Žair Bolsonaro, izboden je u četvrtak za vreme svoje predsedničke kampanje. Kandidat krajnje desničarske partije (Social Liberal Party) napadnut je u gomili za vreme mitinga u državi Mina Žerais.

Partija čiji je predstavnik na predstojećim izborima je otvoreno anti-komunistička, čijim članovima je zabranjeno da sklapaju bilo kakve saveze sa levičarskim političkim strankama. Osim ovoga, partija je zarad populizma često menjala svoje političke pravce, mada uglavnom zadržavajući ekonomsku liberalnu politiku i podržavajući privatizaciju uz usvajanje vrlo konzervativnih politika poput zabrane abortusa.1

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  https://www.theguardian.com/world/2018/sep/06/brazil-jair-bolsonaro-far-right-presidential-candidate-stabbed  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.