EU traži strože nadgledanje Internet korisnika

Procurela dokumenta Saveta Evropske Unije ukazuju na pokušaje da se pooštre mere nadgledanja internet saobraćaja u EU. Konkretno, traži se filtriranje materijala koji se kači na Internet.

Predložene su dve opcije:

  1. uspostavljanje filtera pod kontrolom platforma i firmi koje pružaju usluge hostinga materijala na Internetu, a koji bi uklanjao materijal koristeći “tehnologije prepoznavanja”;
  2. uvođenje pravnog okvira koji bi i korisnike i platforme podjednako držao odgovornim za kršenje autorskih prava.

Radi se o pokušaju da se spreči kršenje autorskih prava piraterijom, a metod koji je EU odabrala je narušavanje privatnosti kako svojih tako i građana drugih zemalja koje svoj materijal kače na stranice platformi i kompanija sa serverima u EU.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.