Studenti isključeni sa fakulteta zbog portreta Sadama Huseina! (VIDEO)

Nekoliko studenata izbačeno je sa iračkog univerziteta Anbar nakon što su nacrtali portret bivšeg iračkog diktatora Sadama Huseina, koji su nosili na studentskoj proslavi.1

Iračke vlasti sprovele su hitnu istragu, nakon čega su studenti odgovorni za ovaj incident isključeni sa univerziteta.

Prema iračkim zakonima od 2003. godine, ovakve akcije smatraju se propagandom za zabranjenu Baas partiju i moraju biti sankcionisane.2

https://www.youtube.com/watch?v=qJAhR9nK0tM

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.kurdistan24.net/en/news/ac998675-eec8-4d44-a62c-78f42c9c2e6a  

  2.  http://www.basnews.com/index.php/en/news/iraq/489813  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.