Kuba uvodi nove platne mere za podsticanje efikasnosti

Kuba uvodi nove platne mere za podsticanje efikasnosti
José Manuel Correa

 

U okviru implementacije Zadatka Uređivanja koja je započeta 1. januara 2021. godine i opšte reforme privrednog sistema, Republika Kuba uvela je 4 nove mere, odobrene od strane privremene radne grupe na čijem čelu je predsednik Kube Migel Dias-Kanel. Implementacija i efekti ovih mera biće praćeni iz dana u dan i u procesu njihove evaluacije uzeće se u obzir kako mišljenje generalne populacije, tako i mišljenje proizvođača i preduzeća.1

4 nove mere su:

  1. Prilagođavanje plata visokokvalifikovanim radnicima (VII I VIII nivo) u poslovnom sistemu,
  2. Odobravanje platnih sistema po osnovu rada za četiri sektora ekonomije,
  3. Decentralizacija ovlašćenja za odobravanje preostala dva platna sistema u budžetskom sektoru,
  4. Diferencijacija plata nastavnicima koji su stekli zvanje diplomiranih viših tehnologa.

Predsedavajući Komisije za implementaciju i razvoj Smernica Marino Muriljo Horhe rekao je da se „sve odluke donose pod lupom, zato što Zadatak Uređivanja u suštini mora biti usklađen sa makroekonomskim kretanjima i da se sprovodi posebno pazeći na stopu inflacije“.2

Kao razlozi za uvođenje prve mere navode se ti da obavljanje visoko specijalizovanih poslova zahteva napredne kvalifikacije, koje pak zahtevaju duže vremenske periode obuke i nose sa sobom visok stepen odgovornosti na ključnim funkcijama strateških sektora, kao i da radni neuspesi na ovim poslovima nose sa sobom veliku ekonomsku i društvenu cenu. Nakon analiza, identifikovano je 60 ključnih pozicija na kojima je zaposleno 12.400 radnika na koje će se primenjivati prva ekonomska mera. Od 60 pozicija, većina je koncentrisana u elektroprivredi, pomorstvu, lukama i ribolovu, aktivnostima vezanim za transport, kao i industriji uopšte.

Druga mera se sastoji od dva menadžment modela koja su već dala dobre rezultate u primeni na poslovanjima preduzeća TaxisCuba i prevozničke kompanije Havana, a primenjivaće se i na maloprodaju u sektoru turizma i na rukovodioce u kontrolnim kancelarijama za naplatu novčanih kazni, od kojih će se deo redistribuirati radnicima. Kubanski zvaničnici istakli su da nije moguće da se celokupna poslovna aktivnost jedne države uređuje na isti način, te da je ranije dolazilo do situacija da ne postoji nikakva korelacija između poslovne aktivnosti i osobe koja za nju prima naknadu. Platni sistem u poslovanju sastojaće se od fiksnog (koji zavisi od platnih razreda, plaćanja za prekovremeni rad, radnih uslova, stepena obrazovanja) i fleksibilnog dela – koji će zavisiti od rezultata rada i fleksibilni deo plate biće isplaćivan kvartalno.

S druge strane, platni sistemi u budžetskom sektoru biće eliminisani svuda sem u radio i televizijskoj produkciji, kao i u sektoru koji se bavi audio-vizuelnim programima i studijima za animaciju, a ovlašćenja u određivanju platnih sistema biće sa Ministarstva rada i socijalne sigurnosti (MTSS) preneto na Ministarstvo kulture, odnosno Institutu za radio i televiziju Kube (ICRT), koji imaju bolji uvid i kvalitet i dinamiku rada.

Poslednja mera odnosi se na zahtev Ministarstva prosvete za diferenciranje plata nastavnicima opšteg i srednjeg obrazovnog ranga, kao i diplomiranim višim tehnolozima, u koji rang je trenutno uvršteno 872 nastavnika. Time bi se uvela hijerarhija zanimanja koja bi trebalo da podstakne želju za profesionalnim poboljšanjem.

Iako nove platne mere neće biti finansirane iz budžeta, već iz profita samih preduzeća, one bi mogle indirektno da utiču na smanjenje budžeta zbog manjih poreskih prihoda države. Ovaj nepovoljni budžetski efekat će moći da se izbegne ukoliko uvedene mere dovedu i do povećanja efikasnosti zaposlenih.

 


  1. http://www.granma.cu/tarea-ordenamiento/2021-02-18/cuatro-nuevas-medidas-en-materia-de-salario-y-ajustes-en-los-precios-de-acopio-18-02-2021-01-02-30 

  2. http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/17/nuevas-medidas-de-caracter-salarial-aprobadas-como-parte-de-la-tarea-ordenamiento-video/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.