Na sednici o Nuklearnom sporazumu Iran odbija razgovor sa SAD

Reuters

Dosledno svojoj političkoj poziciji, Iran je i danas odbio da pregovara s Amerikom oko Nuklearnog sporazuma (JCPOA) iz koga je SAD jednostrano istupila 2018. godine.

Tokom naredne nedelje u Beču će se održati sednica povodom sporazuma, tokom koje će Iran učestvovati u razgovorima sa preostalim državama potpisnicama.

Međutim, iranski predstavnici odbili su učešće na sastancima kojima bi prisustvovala američka delegacija.

„Sjedinjene države neće prisustvovati nijednom sastanku u kom Iran učestvuje, uključujući i sastanak zajedničke komisije, to je sigurno“, naveo je zamenik ministra spoljnih poslova Irana Abas Arakči, dodavši da je „njihova stvar da li druge države potpisnice žele da se bilateralno ili multilateralno konsultuju sa SAD, u Beču ili drugde, ali da iranska delegacija ni na jednom nivou neće razgovarati s američkom delegacijom“.1

Američka delegacija je potvrdila da namerava da održi sastanke sa ostalim državama potpisnicama sporazuma, te da će tema tih sastanaka biti mere koje Iran treba da preduzme da bi bio u saglasnosti sa obavezama iz sporazuma, kao i mere koje bi trebalo da preduzme SAD.2   

Komentarišući budućnost Nuklearnog sporazuma, Rusija je izjavila da smatra da su Teheran i Vašington na dobrom putu da ponovo u potpunosti pristupe svojim obavezama, ali da napredak „neće biti lak i zahtevaće intenzivan trud“.3

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-meeting/iran-rejects-meeting-with-u-s-at-vienna-nuclear-deal-talks-idUSKBN2BP0UG 

  2. https://edition.cnn.com/2021/04/02/politics/iran-nuclear-deal-vienna/index.html 

  3. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/02/iran-and-us-on-track-to-return-to-nuclear-deal-says-russia 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.