Ši Đinping: Zajednički prosperitet je suštinski zahtev socijalizma

Xinhua

Predsednik Kine Ši Đinping naglasio je na desetom sastanku Centralnog komiteta za finansijske i ekonomske poslove da su napori ove države usmereni na promovisanje zajedničkog prosperiteta u težnji ka visokokvalitetnom razvoju i koordinisanju rada na predupređivanju velikih finansijskih rizika.1

“Zajednički prosperitet je suštinski zahtev socijalizma i ključna karakteristika modernizacije kineskog stila”, rekao je Ši, pozivajući na pridržavanje razvojne filozofije usmerene na ljude i promovisanje zajedničkog prosperiteta, uz istovremeno ostvarivanje visokokvalitetnog razvoja.

On je pozvao na koordinisane napore za spajanje temelja finansijske stabilnosti, balansiranje između održavanja stabilnog rasta i sprečavanja rizika, dodavši da je sprečavanje finansijskih rizika jedna od “tri teške bitke”, zajedno sa smanjenjem siromaštva i hvatanjem u koštac sa zagađenjem.

Ukazujući da su finansije srž moderne ekonomije, Ši Đinping je naglasio da bi napori za ogradu od velikih finansijskih rizika trebalo da budu koordinisani u skladu sa tržišnim principima i vladavinom prava.

Dok se Kina kreće ka drugom stogodišnjem cilju izgradnje Kine u veliku modernu socijalističku zemlju u svim aspektima, promovisanje zajedničkog prosperiteta je od velikog značaja u prilagođavanju promenama u glavnoj protivrečnosti sa kojom se suočava kinesko društvo i u boljem odgovaranju rastućim potrebama naroda za boljim životom, navodi se u jednom od dokumenata iznetim na sastanku.2

Da bi se dodatno promovisao zajednički prosperitet, na sastanku je naročito istaknuta važnost pravilnog određivanja balansa između efikasnosti i pravičnosti. Kina će nastojati da poveća prihode grupe sa niskim primanjima i proširi grupu srednjih prihoda, dodaje se u saopštenju.

Kina će ubrzati unapređenje socijalističke tržišne ekonomije, uravnotežiti regionalni razvoj, koordinisati industrijski razvoj i podržati razvoj malih i srednjih preduzeća, navedeno je na sastanku.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/17/c_1310132949.htm 

  2. http://eng.mod.gov.cn/news/2021-08/17/content_4892182.htm 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.