SAD poseduju više od 750 baza u preko 80 država širom sveta

SAD poseduju više od 750 baza u preko 80 država širom sveta
MATEJ DIVIZNA/GETTY IMAGES

Dejvid Vajn, profesor na američkom Univerzitetu u Vašingtonu (DC) uspeo je na osnovu dostupnih podataka da sastavi spisak od 750 američkih baza koje se nalaze na teritoriji 80 država širom sveta. 1

Naime, pridržavajući se konzervativnih definicija Pentagona šta tačno podrazumevaju pod terminom “vojna baza”, kao i prateći njihove nepotpune podatke Vajn je došao do podataka da SAD imaju preko 430 velikih (čija površina prelazi 4 hektara ili čija je vrednost veća od 10 miliona dolara) i 310 malih vojnih baza širom sveta .2

Najveći broj aktivnih američkih baza ima Japan i to 120 u kojima se nalazi oko 53 hiljade vojnika, potom Nemačka sa 119 baza i 33 hiljade vojnika, dok se na trećem mestu nalazi Južna Koreja sa 73 baze i više od 26 hiljada aktivnih vojnika.  Prema podacima koji su objavljeni do 2020. godine SAD su trenutno ili trajno rasporedile više od 150 hiljada vojnika u 159 zemalja.

Najveća prekookeanska baza “Kamp Hamfris” nalazi se u Južnoj Koreji na 100 kilometara od granice sa NDR Korejom. Prostire se na više od 1400 hektara na kojima se nalazi preko 500 raznovrsnih objekata ali i mesta za rekreaciju za američke vojnike. Vrednost baze je 11 milijardi dolara a 93% je dužna da plati Južna Koreja.

Pored “Hamfrisa” u toj državi nalazi se još 80 baza.U Evropi se nalazi oko 60.000 hiljada američkih vojnika. Najveći broj je u Nemačkoj, potom u Italiji i Velikoj Britaniji. 


  1. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/10/infographic-us-military-presence-around-the-world-interactive  

  2. https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A94927  

Leave a Reply

Your email address will not be published.