Stepen rasta inflacije u SAD najveći od 1982.godine

David Paul Morris/Bloomberg

Prosečna cena svih proizvoda u SAD porasla je za 7% u decembru 2021. godine. Preduzeća pogođena koronavirusom ukombinovano sa željom za povećanjem profita značajno su podigla cene potrošnih dobara u prodavnicama.1 

Statistika biroa rada SAD ukazuje da je decembar treći mesec za redom u kojem inflacija prelazi 6 procenata. Stanarine su porasle za 4.1%, cene namirnica u prodavnicama su porasle za 6,5% – za razliku od poslednjih 10 godina kada je rast bio od svega 1.5 procenata, dok su cene energenata u toku jedne godine skočile za trećinu. 

„Iako izuzetan tempo inflacije i skok troškova stanovanja imaju potporu u pandemiji, ipak možemo reći da će sve zategnutije tržište rada i pritisci na plate biti glavni otežavajući faktori da se inflacija smiri“, smatra ekonomista Sara Haus.2 

Predsednik SAD Džo Bajden ohrabren višednevnim obuzdavanjem pandemije izjavio je da „današnji izveštaj – koji ukazuje na značajno smanjenje inflacije u poslednjem mesecu, sa padom cene nafte i hrane – dokazuje da činimo napredak u usporavanju rasta cena“, iako to usporavanje nema osetne posledice na život ljudi.

Sa druge strane, izveštaji pokazuju da dok sve veći broj građana živi teže, dve trećine velikih američkih kompanija prijavljuju veće profite nego što su bili za vreme pandemije.

Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!


  1. https://www.bbc.com/news/business-59969864  

  2. https://www.nbcnews.com/business/economy/consumer-prices-rose-7-percent-december-previous-year-marking-third-st-rcna11668  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.