Egipat zvanično postao član Nove razvojne banke BRIKS-a!

Foto: Feature China/Future Publishing via Getty Images

Egipat je zvanično postao novi član Nove razvojne banke (NDB) koju su stvorile zemlje članice BRIKS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika).

Egipat je zvanično dobio status člana 20. februara 2023, dok su se sve procedure završile tek 22. marta.

Odbor guvernera NDB ovlastio je banku da održi zvanične razgovore sa novim potencijalnim državama članicama krajem 2020. Nakon uspešnih razgovora, NBD je odobrio pristupanje Egiptu u decembru 2021, dok je u septembru 2021.godine slična odluka doneta u vezi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE ), Urugvajem i Bangladešom. Sa izuzetkom Urugvaja, svi su postali članovi banke.

Novu razvojnu banku su osnovale zemlje BRIKS-a na osnovu međuvladinog sporazuma potpisanog na šestom samitu BRIKS-a u Fortalezi u julu 2014. Cilj banke je finansiranje infrastrukturnih projekata i projekata održivog razvoja u zemljama članicama BRIKS-a i zemljama u razvoju. Banka je prethodno dobila međunarodni kreditni rejting “AA+” od Fitch Ratings i S&P Global Ratings, što joj je omogućilo da efikasno privuče dugoročno finansiranje na međunarodnim i lokalnim tržištima kapitala.Od svog osnivanja, banka je odobrila više od 90 projekata ukupne vrednosti 32 milijarde dolara za podršku oblastima kao što su transport, voda, čista energija, digitalna i društvena infrastruktura, kao i urbana izgradnja.

 
Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.