Porošenkova poruka Novorusiji

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Prenosimo kratak sažetak analize Porošenkovog inaoguracionog govora sa „The Vineyard of the Saker”:

  • Neće biti federalizacije.
  • Ruski jezik neće dobiti status zvaničnog jezika.
  • Novorusko političko vođstvo neće biti priznato.
  • Potpuna i bezuslovna predaja novoruskih odbrambenih snaga.
  • Krim zauvek ostaje ukrajinski.

Porošenko nije mogao da bude jasniji: ovo je praktično objava rata i ultimatum. Očito, SAD je nadjačao beznadežno beskičmene lidere EU poput Merkelove ili Olanda.

The Saker

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.