Nakšibendi osvetio Sadama

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Sudiju Raufa Abdula Rahmana, koji je osudio Sadama Huseina na smrt, zarobili su i ubili bivši članovi predsedničke garde koji su se pridružili ISIL-u.

Poreklom iz Halabdžija, sudija Abdul Rahman popularizovao je optužbu po kojoj je predsednik Husein navodno ubijao sopstveni narod hemijskim oružijem 1988. Toj dezinformaciji su naveliko pribegavali SAD i [Velika] Britanija da bi opravdali svrgnuće predsednika Huseina.1 Naime, tokom iračkog rata protiv Irana, obe strane su koristile hemijsko oružije. Nagla promena vetra tokom bitke je skrenula iranski gas prema Halabži, ubivši minimum 5,000 osoba.2

Ova osveta potvrđuje da su se preostali činovnici bivše Predsedničke Garde pridružili džihadistima u zajedničkoj borbi protiv vlade Al Malikija.

Tekst je preuzet sa: Voltaire Network

Princip.Info komentar

Pripadnici Predsedničke Garde, tj. Republikanske Garde kako se zvanično nazivala, pod vođstvom Izata Ibrahima Al Durija čine pokret armije Nakšibendi (Jaysh Rijal al-Tariq al-Naqshbandi) i Baas partije, koji je suprotstavljen ISIL-u, ali su ušli sa njima u koaliciju sa ciljem svrgavanja Al Malikijevog režima. Detaljnije o tome možete pročitati u našoj analizi: „Šta mediji skrivaju od vas o Iraku”.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. “Apparatus of Lies” Bela Kuća, “Iraq’s massive destruction weapons”  Džordž Buš, 28.1.2003. 

  2. “A War Crime or an Act of War?”,  Stephen C. Pelletière, The New York Times, 31.1. 2003. http://www.voltairenet.org/article184458.html 

Source: „Saddam Hussein avenged by ISIL”, http://www.voltairenet.org/article184458.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.