Baskijsko udruženje „Ivo Andrić Elkartea”

Baskijsko udruženje „Ivo Andrić Elkartea”

S._Kragujevic,_Ivo_Andric,_1961Dok se nakon raspada Jugoslavije zavađeni narodi Balkana utrkuju u rušenju svih tekovina bratstva i jedinstva, ne toliko negativnih koliko pozitivnih, drugi narodi u tim pozitivnim tekovinama nalaze inspiraciju. Primer toga je baskijsko kulturno udruženje „Ivo Andrić Elkartea” koje promoviše ideje jugoslovenstva u svojoj zemlji i radi na kulturnom zbližavanju naših naroda. Princip Vam donosi interviju sa osnivačima.

Vaša internet prezentacija navodi ciljeve vaše organizacije, ali ne objašnjava zašto baš Jugoslavija i balkanski narodi. Kakvu vezu vidite između bivše Jugoslavije i Baskije?

Naš cilj je da produbimo kulturnu saradnju sa bivšom Jugoslavijom i njenim narodima, Slovenima i neslovenima, i iznad svega da predstavimo običaje i kulturu Jugoslavije u Baskiji. Razlike među našim narodima su očigledno značajne. Verujemo da su jugoslovenska i baskijska kultura prilično nepoznate u svetu, zahvaljujući prvenstveno klišeima i iskrivljenoj predstavi naše stvarnosti. Mi, Baski, i Jugosloveni smo mnogo sličniji nego što izgleda [na prvi pogled]. Narodi smo veselog karaktera, naklonjeni zabavi i dobroj hrani, dobrodušni i sa idejom o iskrenom i dugotrajnom prijateljstvu. Ovo su najbitnije stavke u vezi sa našim narodima.

Na kojim aktivnostima trenutno provodite najviše vremena i koje ste ciljeve postigli do sada?

Trenutno radimo bez žurbe. U toku je legalizacija statuta našeg društva i priprema prezentacije, što se odugovlači iz različitih razloga. Naš blog je već duže vreme u pogonu i povremeno pišemo [tamo]. Pratimo zbivanja na Balkanu i nastavljamo sa snaženjem kontakata sa balkanskom dijasporom u Baskiji.

Kako ljudi reaguju?

Reakcije su veoma pozitivne. Mnogo ih se zainteresovalo za naš rad i u budućnosti ćemo nastaviti da rastemo.

Sarađujete li sa nekom organizacijom sa Balkana?

Ne. Naše veze sa političkim, društvenim ili kulturnim organizacijama sa Balkana su ličnog karaktera. Svako od nas ima svoje političke poglede i sklonosti. Nismo politička organizacija već kulturna čiji je cilj zbližavanje sa južnoslovenskim narodima. Jedino što nam je svima u organizaciji zajedničko po pitanju istorije i politike je čvrsta odbrana Jugoslavije kao multinacionalnog i federalnog državnog entiteta koji ujedinjuje slovenske narode prema principima jednakosti. Ne pravimo razlike između Hrvata, Srba ili Bošnjaka, to je deklaracija naših principa.

Kakvo mišljenje imaju Baski o Jugoslaviji i Balkanu? Da li Španci imaju drugačije mišljenje?

Verujem da ima razlike u pogledima u vezi sa Jugoslavijom između Baska i Španaca. U političkom pogledu ima velike razlike i tu ulazimo u nacionalistički i politički diskurs. Španci nacionalisti1 načelno koriste Jugoslaviju kao primer tolerancije i jedinstva otadžbine nasuprot baskijskom i katalonskom separatizmu negirajući im pravo na narodno samoopredeljenje. Široki segmenti pokreta za nacionalnu nezavisnost Baska i Katalonaca, naprotiv, koriste cepanje Jugoslavije kao primer za stvaranje novih država. Mi se, međutim, usudio bih se reći, borimo da razumemo i odslikamo Jugoslaviju sa drugačijeg stanovišta, borimo se da preokrenemo gledišta. Cepanje Jugoslavije i pravo na samoopredeljenje su antagonistički. Pokušavamo svojim ljudima ovo da objasnimo sa baskijskog gledišta. Ne može se aplaudirati nezavisnosti Crne Gore sa etničkog ili istorijskog gledišta, proturiti to kao napredak, budući da su Srbi i Crnogorci isti narod. U poređenju sa Baskijom, to je kao kada bismo rekli da su Biskajci i Navarci različiti. Jedina razlika je u načinu shvatanja baskijskog nacionalnog osećanja ili istorijske koncepcije Baskije, ali kulturno smo isti.

Da li je Ivo Andrić Elkartea imao uticaj na javno mnenje svojim aktivnostima?

Da, bez sumnje. Pre šest do osam godina nije bilo moguće navesti ljude da dovedu u pitanje nezavisnost Kosova kao primer koji bi sledili ili dovesti u pitanje proces nezavisnosti Hrvatske ili Crne Gore. Takođe smo uspeli, i mislim da je to ono najvažnije, da razbijemo stereotip da je „balkansko jednako divlje”. Te laži su zapadna propaganda zarad opravdanja imperijalističkih ratova. Isto se dešava danas sa Rusima u Ukrajini – koriste se laži da bi se opravdalo nekažnjeno ubijanje koje propoveda evrocentrični etnicizam. Mi pokušavamo, i u tome uspevamo, da razbijemo ove kulturne barikade.

Osim vas u Baskiji, ima li sličnih organizacija u Španiji?

Osim antiratnih organizacija i NVO-a čiji rad se zasniva na širenju antijugoslovenskog političkog delovanja sa maskom humanizma, ne postoji nijedna organizacija da je nama poznato, a još manje kulturna. Ima pojedinaca koji izveštavaju, ima interesantnih publikacija, blogova o Jugoslaviji, ali ništa organizovano.

Da li biste dodali nešto za kraj?

Ništa posebno. Zahvaljujemo Principu na intervjuu i pozivamo prijatelje i prijateljice Jugoslovene da posete našu malu i nepoznatu zemlju.

Ako želite da ih kontaktirate na engleskom ili španskom, posetite ovu adresu: https://ivoandricelkartea.wordpress.com/kontaktua/

Ako želite da ih kontaktirate na srpskohrvatskom, pošaljite nam poruku preko formulara i mi ćemo je prevesti, te je proslediti: http://www.princip.info/kontakt/


  1. Españolistas, zagovornici jedinstvene španske nacije i teritorijalne celovitosti, prim prev. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.