Pogledajte video: glad i haos na ulicama Severne Koreje

Pogledajte video: glad i haos na ulicama Severne Koreje

Sankcije Ujedinjenih Nacija uvedene su Severnoj Koreji još 1993. i od tada, ta država zatvorena u autarhiju, opstaje bez spoljne pomoći i značajnije međunarodne trgovine. Embargo na izvoz  i uvoz tehnologije i određenih dobara, na pružanja određenih usluga, zamrzavanje sredstava i ekonomskih resursa, doveli su Severnu Koreju do razvijanja formule raskida sa načinom na koji se nerazvijene zemlje integrišu u globalnu ekonomiju. Uz sve to, medijska satanizacija  rukovodstva ove države ne jenjava, pa se tako koristi svaka prilika da se politika Severne Koreje predstavi kao nefunkcionalna sa stanovišta formalne demokratije, a planska ekonomija te zemlje kao katastrofalna, za razliku od južnog suseda – Južne Koreje, čija politika zavisnosti od zapadnog kapitala i međunarodnih finansijskih institucija doprinosi boljem medijskom rejtingu. Engleski režiser, Rob Whitworth, prilikom prošlogodišnje posete glavnog grada Severne Koreje, odlučio je da prikaže u kratkom video klipu kako funkcioniše život u toj zaostaloj zemlji. Pogledajte šta je zabeležila njegova kamera:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.