EU ne želi balkanske termoelektrane

EU ne želi balkanske termoelektrane

map_of_europe_on_a_clockZvaničnici EU iz Brisela poručuju zemljama na putu evrointegracija da do 2050. godine moraju smanjiti emisije štetnih gasova 80%. U praksi to znači da bi trebalo zatvoriti ili obnoviti 13 termoelektrana na Balkanu koje ne zadovoljavaju evropske standarde.

Bosna ima četiri takve: Tuzla, Gacko, Ugljevik i Kakanj. Hrvatska jednu: Plomin. Kosovo takođe: TE Kosovo. Makedonija: Oslomej i Bitolj. Crna Gora: Pljevlja, Srbija: Morava, Kostolac, Nikola Tesla i Kolubara.

Iako stižu zahtevi za smanjenje zagađenja, ne nude se nikakve alternative osim preporuka da se pređe na energetski efikasnije zgrade, eksploataciju obnovljivih izvora energije poput sunca i vetra, te smanjenje korišćenja uglja. Da li je ovo još jedan potez koji pod izgovorom zaštite sredine znači otvaranje energetskog tržišta Zapadnom kapitalu i uvođenja još dublje energetske zavisnosti, ostaje da se vidi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.