Završen samit u Ufi

Završen samit u Ufi

BricsSamit zemalja BRICS-a u ruskom gradu Ufi je završen usvajanjem zajedničke deklaracije. Između ostalog, Deklaracija osuđuje uvođenje unilaterlanih sankcija koje krše norme ustanovljene međunarodnim odnosima. Ovde vam prenosimo najbitnije tačke koje će dati formu budućoj politici članica ove organizacije.

Osuda SAD-a zbog odbijanja ratifikacije reforme MMF-a

Zemlje članice BRICS-a su izrazile razočarenje što SAD potkopava poverenje i legitimitet MMF-a odbijajući da ratifikuje reforme dogovorene 2010. godine i pozivaju da se uvedu mere do septembra ove godine, kada ističe rok koji je taj organizacija postavila. Ovim odugovlačenjem SAD ometa uvećanje kvota i njihovu reviziju koje idu u korist zemljama u razvoju.

Istovremeno, predlaže se i rad na usputnim merama koje bi približile kvote dogovorenim nivoima.

G20 i rizik monetarnih politika

BRICS se zalaže za dijalog u okviru G20 radi smanjenja rizika uzrokovanih monetarnom politikom država koje emituju svoje devizne rezerve.

Osim toga, konstatuje da teži obnavljanju globalne ekonomije iako je rast još uvek slab i varira od države do države i od regiona do regiona.

BRICS ističe da se nazire rast u nekoliko razvijenih ekonomija iako još uvek postoje rizici vezani za nagomilane nacionalne dugove, nezaposlenost, smanjenje investicija, obima trgovine i negativnih interesnih stopa u kontekstu niske inflacije.

Nacionalne valute i poljoprivredna tržišta

BRICS ima za cilj da prouči proširenje trgovine među državama članicama koristeći sopstvene valute.

Istovremeno, ugovoreno je preduzimanje mera za proširenje pristupa sopstvenim poljoprivrednim tržištima, među kojima je utvrđivanje stimulativnog okruženja, eliminisanje subvencija za izvoz i smanjenje nivoa interne podrške koji onemogućavaju protok roba.

BRICS-ova Razvojna banka

Vođe su najavile da će Razvojna banka BRICS-a početkom 2016. godine odobriti investicione projekte i pozdravili su predloge uske saradnje sa važećim finansijskim mehanizmima među kojima je Azijska banka za infrastrukturne investicije koju je pokrenula Kina.

Bez vojnog rešenja za ukrajinski sukob

Predstavnici Brazila, Rusije, Indike, Kine i Južne Afrike su izrazili brigu zbog situacije na istoku Ukrajine i podvukli su da tamošnji sukob nema vojno rešenje. Jedini put ka pomirenju je politički dijalog.

Izrael i Palestina

Deklaracija poziva Izrael i Palestinu da obnove razgovore radi postizanja dogovora koji predviđa mirni suživot obe zemlje, dogovor koji će dovesti do stvaranja države Palestine u svojim granicama iz 1967. godine i prestonicom u Istočnom Jerusalimu.

BRICS se izjasnio protiv izraelske politike izgradnje naselja na okupiranoj teritoriji, budući da to protivreči međunarodnom pravu i potkopav pokušaje postizanja mira.

Terorizam i Islamska država

Države BRICS-a naložile su svim članicama da se suzdrže od duplog aršina u borbi protiv terorizma, pošasti koja se može pobediti samo ako se međunarodna zajednica pridržava preuzetih obaveza kako ih nalažu rezolucije Saveta bezbednosti UN-a i Globalna antiteroristička strategija UN-a.

Takođe osuđuju činove neljudskog nasilja koje sprovodi teroristički pokret ID, Al-Nusra front i njihovi sledbenici.

Trka za naoružanje u svemiru

BRICS je pozvao na potpisivanje međunarodnih dogovora koji onemogućuju militarizaciju svemira. Konačna deklaracija ističe da istraživanje i upotreba svemira treba da slede isključivo pacifističke svrhe.

Internet

Članice BRICS-a se zalažu za stvaranje sistema koji jamči poverljivi karakter informacija na globalnoj mreži i smatraju da je jačanje saradnje na polju Interneta nužnost u skladu sa interesima svih nacija. U tu svrhu formirana je radna grupa za razvoj sradnje na tom polju. Takođe se osuđuje upotreba Interneta za kršenje fundamentalnih prava i sloboda, te brani privatnost na globalnoj mreži i poziva na zaštitu ličnih podataka njenih korisnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.