Kavezi za palestinske radnike

Kavezi za palestinske radnike

Izraelske snage održavaju stroga ograničenja slobode kretanja Palestinaca na Zapadnoj Obali kroz kompleksne kombinacije fiksnih punktova, “letećih” kontrolnih punktova, puteva zabranjenih za Palestince i raznih drugih fizičkih prepreka. Ova fotografija prikazuje jedan od fiksnih kontrolnih punktova “Ephraim/Taybeh”, gde je preko 10.000 palestinskih radnika primorano da čeka u kavezima oko sat vremena pri odlasku na posao i isto toliko pri povratku, svaki dan. Na ovom kontrolnom punktu život je izgubio radnik Adel Muhamed Jakub, usled gušenja zbog prenatrpanosti kaveza. Na Zapadnoj Obali postoji preko 100 stalnih kontrolnih punktova.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.