Izrael: 20 godina zatvorske kazne za bacanje kamena

Izrael: 20 godina zatvorske kazne za bacanje kamena


Izraelski parlament (Kneset) je velikom većinom usvojio novi zakon koji radikalno pooštrava kazne za ljude koji bacaju kamenje na izraelsku vojsku – taktiku koju pretežno koriste palestinski demonstranti.

Šezdeset devet poslanika glasalo za predlog zakona nakon sata žestoke rasprave u ponedeljak uveče, a njih sedamnaest je bilo protiv, od kojih su većina muslimani.

“Tolerancija prema teroristima se završava danas. Ko baca kamen je terorista, a samo odgovarajuća kazna može da posluži kao sredstvo odvraćanja”, rekao je arhitekta novog zakona, izraelski ministar pravde Aielet Šaked, koji je član ultra-cionističke “Domovina” partije.

Zakon propisuje kaznu od 10 godina ukoliko tužioci nisu u stanju da dokaže nameru da se izazove šteta, i 20 godina, ako je jasno da napadač želi da izazove telesne povrede.

Oko 1.000 ljudi godišnje se terete za ovo krivično delo, no pošto su dosadašnje kazne uglavnom između jedne i dve godine zatvora, Šaked je izjavio da su kazne “veoma blage i neefikasne”.

Blok arapskih poslanika je pobesneo zbog novog zakona.

“Zamislite da privedete zaista pravednom sudiji dečaka koji bacao kamen i onoga ko je zaista odgovoran za njegovu reakciju. Koga bi osudio? Onoga što uništava dečakovu kuću, vrši eksproprijaciju njegovog zemljišta, ubija mu brata, ili dečaka koji je bacio kamen?”, rekao je Džamal ​​Zahalka iz arapske zajedničke liste.

“Vi dakle osuđujete lice koje reaguje na nepravdu? Ovo je takvo licemerje. Oni koji ruše kuće dobijaju medalje, dok one koji reaguju suočavate sa kaznama. Nema pravde u ovom zakonu.”, dodao je on.

Arapski poslanik Ahmed Tibi tvrdi da su palestinski demonstranti već podložni nesrazmernoj upotrebi sile od strane vlasti, koja redovno otvora vatru sa živom municijom na demonstrante.

Leave a Reply

Your email address will not be published.